Editor de Bunuri

Anunț privind dezbaterea publică

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANŢA, anunƫă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: * LEA 400 KV DUBLU CIRCUIT - D.C. (UN CIRCUIT ECHIPAT - 1 C.E.) CONSTANŢA NORD - MEDGIDIA SUD * propus a fi amplasat în mun. Constanƫa, mun. Medgidia, oraş Murfatlar, com. Cumpăna, com. Valu lui Traian, com. Bărăganu, com. Ciocârlia, jud. Constanƫa.

            Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. CONSTANŢA poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

            Raportul poate fi consultat la sediul Autorităƫii Competente pentru Protecƫia Mediului Constanƫa, str. Unirii, nr. 23, Constanƫa, judeƫul Constanƫa şi la sediul C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANŢA din bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 195A, bl. LAV1, Constanƫa, judeƫul Constanƫa.

            Documentul menƫionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet:

            http://apmct.anpm.ro.

            Dezbaterile publice ale raportului privind impactul asupra mediului vor avea loc la sediul titularului investiƫiei, din bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 195A, bl. LAV1, Constanƫa, judeƫul Constanƫa, în data de 19.07.2018, începând cu orele 1600.

            Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaƫii privind documentele mentionaƫe la sediul autorităƫii competente pentru protecƫia mediului Constanƫa, str. Unirii, nr. 23, Constanƫa, judeƫul Constanƫa, până la data de 19.07.2018.


Editor de Bunuri

#hide the portlet