Editor de Bunuri

Anunt privind decizia etapei de incadrare - statia Roman Nord

CNTEE Transelectrica SA, beneficiar al obiectivului de investiţii „Modernizarea stațiilor 110 KV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 KV Moldova- Staţia Roman Nord", având ca obiect instalaţiile tehnologice din gestiunea ST Bacău din cadrul staţiei electrice110kV Roman Nord din comuna Cordun, str. Plopilor nr.12, județul Neamt,

 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamt, şi anume:

Proiectul de modernizare al Stației 110 kV Roman Nord nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt, Piața 22 Decembrie nr.5, în zilele lucratoare, între orele 8-14, precum şi la adresa de internet http://apmnt.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.03.2018.


Editor de Bunuri

#hide the portlet