Editor de Bunuri

ANUNŢ Privind decizia Agentiei pentru Protectia Mediului

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA – Sucursala de Transport Sibiu, titular al proiectului „Montare TRAFO T3 Sibiu Sud, 250 MVA, in statia 400/110 kV Sibiu Sud", propus a se realiza in municipiul Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.154, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str.Hipodromului nr.2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri , orele 8-14, precum si la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.05.2016, la sediul APM Sibiu, str.Hipodromului , nr.2A, Sibiu, precum si la urmatoarea adresa de email: office@apmsb.anpm.ro


Editor de Bunuri

#hide the portlet