Editor de Bunuri

Anunt pentru organizare licitaţie publica deschisa cu strigare - Sucursala de Transport Craiova

C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei nr. 5, oraş Craiova , judeţul Dolj, cod 200581, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta si din bunuri materiale la pachet astfel:

            -pachet CE Tr. Severin, CE Craiova si Depozit Isalnita-  garantie de participare 7830 lei

            -pachet CE Tg- Jiu-  garantie de participare 9.955 lei

           Licitaţia va avea loc în data de 30.09.2015, ora 13,00 la sediul Sucursalei, in caz de neadjudecare va avea loc o a doua si cea de-a treia sedinta de licitatie in data de 07.10.2015 ora 13.00, respectiv in data 14.10.2015 ora 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  telefon 0251/307137,0251/307135 sau 0251/307132.

La licitaţie pot participa numai persoane juridice.

            Garanţia pentru participare la licitaţie se va constitui prin virament cu ordin de plata in contul  RO33 BRDE 170S V833 1580 1700, dechis la BRD Craiova.

            Pentru participare  la licitaţie solicitanţii vor depune la sediul vânzătorului cel mai târziu 28.09.2015  ora 13.00 documentele solicitate prin instructiunile pentru ofertanti.

            Instrucţiunile pentru ofertanti se pot procura de la sediul Sucursalei ST Craiova, str. Brestei, nr.5, Serviciul Comercial in baza unei cereri scrise si achitarea contravalorii acestora in suma de  10 lei, la casieria unitatii.

            


Editor de Bunuri

#hide the portlet