Editor de Bunuri

ANUNȚ organizare licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea deseurilor - Statia Iaz

C.N.T.E.E. ,,TRANSELECTRICA" S.A. Bucuresti – Sucursala de Transport Timisoara cu sediul in Timisoara, p-ta Romanilor nr. 11, telefon 0256 294054, fax 0256 219963, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J35/906/2000, CUI 13408690, CIF RO 13328043, avand cont IBAN RO66 RNCB 0249 0492 7210 0001deschis la BCR Timisoara, anunta organizarea unei licitatii publice cu strigare pe sortimente de deseuri, la pachet in zilele de 15.05.2019, respectiv 22.05.2019  si 29.05.2019 – pentru vanzarea la pachet a deseurilor reciclabile, provenite din lucrari de retehnologizare a Statiei de transformare 220/110 kV Iaz – pe  parcursul anilor 2019-2021, conform documentatiei de valorificare.

Detalii si conditii de participare se obtin de la Serviciul Comercial, de la urmatoarele persoane de contact: Catalin Oros, telefon 0256/265141, e-mail catalin.oros@transelectrica.ro, Diana Mirea, telefon 0256/265140 e-mail diana.mirea@transelectrica.ro. Documentatia de valorificare poate fi pusa la dispozitia celor interesati, contra cost. Costul documentatiei este de 15 lei, suma care poate fi achitata la casieria S.T. Timisoara sau prin OP.

Dosarul de inscriere va fi depus la registratura S.T. Timisoara din p-ta Romanilor nr. 11, Timisoara, pana la termenul limita de 15.05.2019 respectiv 22.05.2019 si 29.05.2019 ora 10.00.

Sedinta de deschidere a dosarelor de inscriere la licitatia publica cu strigare pe sortimente de deseuri, la pachet are loc in data de 15.05.2019 respectiv 22.05.2019 si 29.05.2019, ora 11,00 la Sediul Sucursalei de Transport Timisoara din P-ta Romanilor nr. 11.

Participantii selectati in urma analizei documentelor din dosarul de inscriere (Etapa I), vor participa ulterior la sedinta de licitatie publica cu strigare pe sortimente de deseuri, la pachet (Etapa II). 


Editor de Bunuri

#hide the portlet