Editor de Bunuri

ANUNȚ organizare licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea deseului de ulei electroizolant uzat

CNTEE. „TRANSELECTRICA" S.A.- Sucursala de Transport Cluj, cu sediul în strada Memorandumului, nr. 27, loc. Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod 400114, organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea deseului de ulei electroizolant uzat.

           Depunerea ofertelor este permisa pana in data de 28.03.2019 ora 09:00 si se va desfasura in conformitate cu Regulamentul de organizare a licitatiei publice, la sediul Sucursalei. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264/405.589, fax 0264/405.500 sau mail cosmin.geodescu@transelectrica.ro.

La licitaţie pot participa persoane juridice conform regulamentului.

Garanţia pentru participare la licitaţie este de 2300 lei.

Documentatia pentru licitatie se poate procura de la sediul Sucursalei, in baza unei cereri scrise, semnata si stampilata de reprezentantul legal, transmisa pe fax sau adresa de mail de mai sus.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet