Editor de Bunuri

ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU VANZARE DESEURI SORTATE

1.Denumirea vanzatorului: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA" SA Sucursala Transport Constanta cu sediul în b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A Bloc LAV 1, parter, Constanta , cod postal 900472 , telefon  0241/607507  fax  0241/ 607550, adresa email doru.tanasa@transelectrica.ro, numar de înmatriculare  la Registrul Comertului J13/1667/2000, cod unic de inregistrare 13389385;

2.Obiectul contractului: vanzare prin licitatie publica cu oferta de pret in plic inchis a urmatoarelor deseuri valorificabile sortate:

Deseu aluminiu                                                                            5.620,55 Kg;

Deseu bronz                                                                                 1,89 Kg;

Deseu cablu din aluminiu cu izolatie PVC

diverse tipuri si sectiuni                                                                  3.839,00 Kg;

Deseu cabluri din cupru cu izolatie PVC

 diverse tipuri si sectiuni                                                                 27.801,87 Kg

Deseu conductor OL-AL diverse sectiuni                                             149.789,46 Kg;

Deseu cupru                                                                                197,80 Kg;

Deseu electric si electronic                                                              2.515,30 Kg;

Deseu fier                                                                                   289.337,71 Kg;

Deseu hartie                                                                                274,00 Kg;

Deseu lemn                                                                                 1.114,00 Kg;

Deseu sticla                                                                                 500,00 Kg;

TOTAL                                                                                        481.000,58Kg

3.Procedura de valorificare: Licitatie publica de vanzare cu oferta de pret in plic inchis;

4.Locul desfasurarii: sediul Sucursalei de Transport Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A Bloc LAV 1, parter, Constanta;

5.Depunerea documentatiei de participare (dosarul de participare si oferta de pret in plic inchis): la secretariatul vanzatorului pana la data de 11.04.2016 iar in caz de neadjudecare pana la data de 18.04.2016 si 25.04.2016 orele 11.00;

6.Desfasurarea licitatiei:

6.1.In prima etapa, orice operator economic are dreptul de a depune dosarul cu documentatia de participare urmand ca aceasta sa fie verificata de catre comisia de valorificare fara prezenta ofertantilor, pe baza criteriilor de selectie prevazute. Comisia de valorificare va selecta pentru etapa a doua a procedurii numai ofertele care indeplinesc in totalitate cerintele solicitate;

6.2.Etapa a doua va avea loc si in prezenta ofertantilor selectati la date ulterioare datelor de depunere care vor fi comunicate de vanzator acestora, prin invitatii de participare. In aceasta etapa se va licita in runde succesive cu oferte depuse in plic inchis;

7.Durata contractului: 30 zile lucratoare;

8.Documentatia de valorificare poate fi procurata gratuit pe suport de hartie de la sediul Sucursalei de Transport Constanta- Serviciul Comercial sau in format electronic, pe baza solicitarilor scrise;

9.Solicitarea documentatiei de valorificare se va face la sediul vanzatorului, la fax sau email. Persoana de contact este Ion Tanasa.

10.Criteriul de adjudecare este cea mai mare valoare ofertata pentru intreaga cantitate de deseuri;

11.Pretul de pornire al licitatiei este de 787.579,71 lei fara TVA;

12.Garantia de participare este de 78.757,97 lei (10 % din pretul de pornire) si se va constitui conform precizarilor din documentatia de valorificare;

13.Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului si se va constitui conform precizarilor din documentatia de valorificare;

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet