Editor de Bunuri

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU VALORIFICARE MIJLOACE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE ŞI DEŞEURI NEDEZMEMBRATE DIN STAŢIA TULCEA VEST

1.Denumirea vanzatorului: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA" SA Sucursala Transport Constanta, cu sediul în b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A Bloc LAV 1, parter, Constanta , cod postal 900472 , telefon  0241/607507  fax  0241/ 607550/ 607552;

2.Obiectul contractului: Vanzare mijloace fixe scoase din functiune si deseuri nedezmebrate din statia Tulcea Vest, conform Documentatiei de valorificare.

3.Procedura de valorificare: Licitatie publica cu strigare;

4.Locul desfasurarii: Sediul Sucursalei de Transport Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 195 A Bloc LAV 1, parter, Constanta;

5.Depunerea documentatiei de participare (dosarul de participare): la secretariatul vanzatorului pana la data de 24.06.2019 iar in caz de neadjudecare, pana la data de 01.07.2019 si 08.07.2019, orele 11.00;

6.Conditiile care trebuiesc indeplinite de potentialii cumparatori pentru a fi admisi la licitatie sunt  conform precizarilor din documentatia de valorificare;

7.Mijloacele fixe si deseurile nedezmembrate pot fi vazute in locurile precizate in Documentatia de valorificare

8.Datele la care se vor desfasura sedintele de licitatie vor fi comunicate ofertantilor admisi in urma analizei documentelor de participare.

9.Documentatia de valorificare poate fi procurata gratuit pe suport de hartie de la sediul Sucursalei de Transport Constanta- Serviciul Comercial sau in format electronic, pe baza solicitarilor scrise;

10.Solicitarea documentatiei de valorificare se va face la sediul vanzatorului, la fax 0241/607552, sau email. Persoane de contact: Ion Tanasa (doru.tanasa@transelectrica.ro) si Dragos Dulgheru (dragos.dulgheru@transelectrica.ro).

11.Pretul de pornire al licitatiei este de 2.081.812,94 lei fara TVA;

12.Garantia de participare este de 208.181 lei (10 % din pretul de pornire) si se va constitui conform precizarilor din documentatia de valorificare;


Editor de Bunuri

#hide the portlet