Editor de Bunuri

Anunţ licitaţie publică în plic închis

Sucursala de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti Sos. Stefan cel mare nr. 1A, sector 1, telefon 021/317.21.60, fax 021/317.23.00, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/8811/2000, CUI1396943, avand cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001 deschis la BCR Sucursala Stefan cel Mare, anunta organizarea unei licitatii publice in plic inchis, in vederea valorificarii mijloacelor fixe, la pachet, ca deseuri nesortate si nedezmembrate, conform anexelor la Caietul de Sarcini.

Detalii si conditii de participare se obtin de la Serviciul Comercia, de la urmatoarele persoane de contact: Marius Margarit, telefon 021/201.6317, e-mail marius.margarit@transelectrica.ro, Ioana Prica, telefon 021/201.6310 e-mail ioana.prica@transelectrica.ro.

Dosarul de inscriere va fi depus la registratura S.T. Bucuresti din sos. Stefan cel Mare nr.1 A sector 1 Bucuresti, pana la termenul limita de 03.05.2018 ora 09.00. Participantii selectati in urma analizei documentelor din dosarul de inscriere, vor participa ulterior la sedinta de licitatie publica in plic inchis. In acest sens, vor fi instiintati printr-o invitatie in vederea participarii. Documentatia de valorificare, poate fi pusa la dispozitia celor interesati, contra cost, (respectiv 30 de lei),  suma care poate fi achitata la caseria S.T. Bucuresti.

Pretul minim de pornire „pe pachet" este de 1.448.842,29 lei, fara TVA.

Pasul de licitatie minim obligatoriu este de  1% din pretul de pornire, respectriv 14488 lei fara TVA.

Licitatia se va desfasura in ziua si la ora stabilite in invitatia de participare, in cazul in care sunt minim doi participanti. In cazul in care nu este indeplinita aceasta conditie sau daca nici unul dintre participanti nu ofera cel putin pretul de pornire plus primul pas minim obligatoriu, licitatia se va relua cu o noua depunere de dosare de inscriere la aceeasi adresa, la urmatoarele termene limita: 17.05.2018 si respectiv 31.05.2018.


Editor de Bunuri

#hide the portlet