Editor de Bunuri

Anunt licitatie publica deschisa cu strigare

Sucursala de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, telefon 021/317.21.60, fax 021/317.23.00, inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J40/8811/2000, cod unic de inregistrare 13396943, avand cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001 deschis la B.C.R. Sucursala Stefan cel Mare, anunta organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare, in vederea valorificarii mijloacelor fixe si bunurilor materiale, altele decat mijloacele fixe, la pachet, ca deseuri nesortate si nedezmembrate, conform anexelor la caietul de sarcini.

Detalii si conditii de participare se obtin de la Serviciul Comercial, de la urmatoarele persoane de contact: Doina Stoica, telefon 021/201.62.36, e-mail doina.stoica@transelectrica.ro;Ioana Prica, telefon 0744/334.162, e-mail ioana.prica@transelectrica.ro, precum si de pe site-ul oficial al companiei www.transelectrica.ro.

Dosarul de inscriere va fi inregistrat la secretariatul S.T. Bucuresti, din sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, Bucuresti, pana la termenul limita de 01.07.2016, ora 09:00.

Participantii selectionati in urma analizei documentelor din dosarul de inscriere, vor participa ulterior la sedinta de licitatie publica cu strigare. In acest sens, vor fi instiintati printr-o invitatie in vederea participarii.

Documentatia de valorificare poate fi pusa la dispozitia celor interesati contra cost, respectiv 30 de lei, care poate fi achitat la casieria S.T. Bucuresti.

Pretul minim de pornire "pe pachet" este de 1.455.384,79 lei, fara TVA.

Pasul de licitatie minim obligatoriu este de 1% din pretul de pornire, respectiv 14.554 lei.

Licitatia se va desfasura in ziua si la ora stabilite in invitatia de participare, in cazul in care sunt minimum doi participanti la licitatie. In cazul in care nu este indeplinita aceasta conditie sau daca niciun participant nu ofera cel putin pretul de pornire plus primul pas minim obligatoriu, licitatia se va relua cu o noua depunere de dosare de inscriere, la aceeasi adresa, la urmatoarele termene limita: 19.07.2016, ora 12:00 si respectiv 01.08.2016, ora 12:00.


Editor de Bunuri

#hide the portlet