Editor de Bunuri

Anunț în atentia titularilor de licenta care la data 01.09.2018 aveau transferata responsabilitatea echilibrarii catre un PRE inregistrat

In atentia titularilor de licenta care la data 01.09.2018 aveau transferata responsabilitatea echilibrarii catre un PRE inregistrat
 
Ref.: aplicarea prevederilor art.13 aliniatul (2) din Regulamentul de calcul si decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.31/31.01.2018, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018. 
 
In conformitate cu prevederile art 10 din Regulamentul de calcul si decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.31/31.01.2018 titularii de licenta isi asuma responsabilitatea echilibrarii pentru intreaga productie, achizitie, import, consum, vanzare si export de energie electrica fata de OTS prin intregistrare ca PRE.
 
Avand in vedere, prevederile art.10 si art.13 aliniatul (2) din Regulamentul de calcul si decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.31/31.01.2018, va informam ca, titularii de licenta care la data de  01.09.2018 aveau transferata responsabilitatea echilibrarii catre  un PRE inregistrat  dar nu sunt ei insisi inregistrati ca PRE, trebuie sa efectueze demersurile de inregistrare ca PRE pana la  data de 01.03.2019.
Pentru operativitate va solicitam sa efectuati demersurile necesare inregistrarii ca PRE cu celeritate inainte  de 01.03.2019. 
 
In cazul in care pana la data de 01.03.2019 nu sunteti inregistrat ca PRE, nu veti mai avea dreptul de a participa la piata nationala de energie electrica.
 
Detalii privind  inregistrarea ca PRE  sunt disponibile la adresa: https://www.transelectrica.ro/web/tel/inregistrare-revocare-pre1

Editor de Bunuri

#hide the portlet