Editor de Bunuri

Anunț - EXPERT (RESURSE UMANE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției resurse umane (DRU) – Departamentul formare profesională și dezvoltare personal (DFPDP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

EXPERT (RESURSE UMANE)

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • gestionarea acţiunilor aprobate de formare, instruire şi perfecţionare profesională pentru personalul din cadrul Companiei;
 • stabilirea necesarului de personal, pe nivele de pregătire, în corelare cu activităţile de bază ale Companiei şi gradul de retehnologizare şi modernizare al instalaţiilor;
 • desfasurarea activitatii de formare, instruire si perfecţionare profesională a personalului Companiei pentru executiv si colaborarea cu sefii SRU si cu personalul cu atributii in domeniu din cadrul sucursalelor de transport;
 • fundamentarea costurilor generate de formarea/ perfecţionarea profesională şi la prevederea lor în BVC anual, pentru întreaga Companie;
 • elaborarea si aplicarea „Programului anual de formare si perfecţionare profesională a salariaţilor Companiei" (anexă a Planului de formare profesională-componentă a CCM aplicabil);
 • verificarea, dupa caz, a documentelor de plata ce au ca scop plata taxelor de participare la cursuri/programe si, in anumite cazuri, a taxelor de prestari servicii cazare aferente, din punct de vedere al corectitudinii formei si continutului;
 • evidenta AA la CIM incheiate in baza art.6.6 din CCM, intocmind Listele nominale continand situatia intocmirii AA la CIM, datele de expirare a duratelor prevazute in AA;
 • participarea la intocmirea documentaţiilor necesare achiziţiilor de servicii de instruire, conform legislaţiei în vigoare/procedurilor din cadrul Companiei.

 

Cerințe:         

 • Studii universitare superioare (S / ECTS + M);
 • Experiență în activitatea de resurse umane minim 5 ani;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 26 octombrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet