Editor de Bunuri

Anunt dezbatere publica

Conform prevederilor art.7 din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaboreaza procedurile operationale pentru punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul si decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea si a Regulamentului de functionare si de decontare a pietei de echilibrare, si le inainteaza ANRE in vederea avizarii. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind continutul:

  1. Conventiei –cadru de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii;
  2. Conventiei –cadru de Participare la Piata de Echilibrare;
  3. Procedurii Operationale „Inregistrarea, retragerea şi revocarea unui Participant la Piata de Echilibrare".
  4. Procedurii Operationale „Derularea platilor si incasarilor pe piata de echilibrare"

 

Va rugam sa transmiteti observatii si comentarii, pana in data de 28.05.2018, la adresele de e-mail comercial.piata.echilibrare@transelectrica.ro, marian.obretin@transelectrica.ro ca documente Word si PDF

 

Conventie asumare a responsabilitatii echilibrarii

Conventie de participare la piata de echilibrare

Procedura operationala "Inregistrarea, retragerea si revocarea unui participant la piata de echilibrare"

Formular TEL 01

Formular TEL 02

Formular TEL 03

Formular TEL 04

Formular TEL 05

Formular TEL 06

Procedura operationala "Derularea platilor si incasarilor pe piata de echilibrare

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet