Editor de Bunuri

Anunt dezbatere publica

Conform prevederilor articolului 7 din Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaborează procedurile operaționale pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind conținutul:

  1. Procedurii Operationale „Selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare", Cod TEL-.07.VI ECH-DN/240;
  2. Procedurii Operationale „Algoritm de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer  si al dezechilibrului de la notificare", cod Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/271.

Vă rugăm să transmiteți observații și comentarii, până în data de 10.06.2018, la adresa de e-mail ope@transelectrica.ro ca documente Word și PDF

 

Procedura Operationala „Selectarea pe tipuri de reglaj a energiei de echilibrare", Cod TEL-.07.VI ECH-DN/240

Procedura Operationala „Algoritm de calcul al energiei de echilibrare realizate din ordinul de dispecer  si al dezechilibrului de la notificare", cod Cod: TEL-.07.VI ECH-DN/271

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet