Editor de Bunuri

Anunt dezbatere publica

Conform prevederilor art.7 din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 31/31.01.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.166 bis/22.02.2018, CNTEE Transelectrica SA elaboreaza procedurile operationale pentru punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului de calcul si decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea si a Regulamentului de functionare si de decontare a pietei de echilibrare, si le inainteaza ANRE in vederea avizarii. Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind continutul:

  1. Procedurii Operationale „Inregistrarea, actualizarea, retragerea şi revocarea unei Parti Responsabile cu Echilibrarea;
  2. Procedurii Operationale „Constituirea, actualizarea şi utilizarea Garanţiilor Financiare pe Piata de Echilibrare".

Va rugam sa transmiteti observatii si comentarii, pana in data de 04.06.2018, la adresele de e-mail comercial.piata.echilibrare@transelectrica.ro, marian.obretin@transelectrica.ro ca documente Word si PDF.

Procedura Operationala "Inregistrarea, actualizarea, retragerea si revocarea unei Parti Responsabile cu Echilibrarea

Procedura Operationala "Constituirea, actualizarea si utilizarea Garantiilor Financiare pe Piata de Echilibrare

Formular TEL 01

Formular TEL 02

Formular TEL 03

Formular TEL 04

Formular TEL 05

Formular TEL 06 

Formular TEL 07

Macheta TEL 08


Editor de Bunuri

#hide the portlet