Editor de Bunuri

ANUNT de valorificarea la pachet a deseurilor nedezmembrate si a deseurilor dezmembrate/sortate

1.Denumirea vanzatorului: CNTEE "Transelectrica" S.A. Bucuresti, Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau, cu sediul in Bacau, str. Oituz, nr.41, cod postal 600266, cod fiscal RO 13328043 / cod unic de inregistrare 13427560, cont bancar RO05RNCB0026030899790001, deschis la B.C.R. Bacau, tel:+40 234 207120, fax:+ 40 234517456.

2.Obiectul contractului: „Valorificarea la pachet a deseurilor nedezmembrate si a deseurilor dezmembrate/sortate rezultate din mijloace fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrarilor de retehnologizare, mentenanta sau casari efectuate la obiectivele CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bacau".

3.Procedura de valorificare: licitatia publica cu oferta de pret in plic inchis.

Procedura se desfasoara in doua etape si va avea loc la sediul ST Bacau, sala Ioan Gheorghiu, strada Oituz, nr.41, et.1. Documentatia de participare se depune pana in data de 18.03.2019, ora 1100.Etapa a doua a licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis va avea loc in 18.03.2019, ora 1400, in prezenta tuturor cumparatorilor admisi in etapa intai.

4.In caz de neadjudecare, licitatia publica cu oferta de pret in plic inchis se va repeta, in data de 26.03.2019, respectiv in data de 03.04.2019, conform precizarilor din Regulamentul de desfasurare al licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis.

5.Durata contractului: 60 de zile lucratoare de la data transmiterii ordinului de incepere a contractului, dupa confirmarea platii contravalorii deseurilor.

6.Cumparatorii pot descarca documentatia de valorificare de pe pagina de internet a Companiei www.transelectrica.ro, sectiunea „achizitii publice" sau o pot obtine de la vanzator, gratuit, numai in baza unei solicitari scrise transmisa la adresa de e-mail maria.draghia@transelectrica.ro sau lacramioara.uricaru@transelectrica.ro, incepand cu data de 28.02.2019. Vanzatorul pune la dispozitie documentatia de vanzare in format electronic, asigurat de cumparator, sau pe e-mail cu confirmare de primire.

7.Eventualele clarificari/informatii suplimentare la documentatia de vanzare se pot obtine de la CNTEE "Transelectrica" S.A. Bucuresti, Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau, in baza unei solicitari scrise transmisa prin e-mail sau pe fax nr. +40 234517456.

8.Preluarea, colectarea, incarcarea si transportul deseurilor supuse procedurii de valorificare se va face din  statiile de transformare aflate in gestiunea S.T. Bacau, amplasate in judetele Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau si Vrancea. Deseurile se vand „la pachet" – un singur pachet. Criteriul de atribuire este cel mai mare pret ofertat pentru pachetul integral (oferta completa).

9.Pretul de pornire al licitatiei publice cu oferta de pret in plic inchis este de 876.532,81 lei, fara TVA.

10.Garantia de participare este de 87.653,28 lei, fara TVA si se constituie conform precizarilor din cap.15 al documentatiei de vanzare.

11.Limba de redactare a documentatiei de participare: romana.


Editor de Bunuri

#hide the portlet