Editor de Bunuri

Anunţ de rectrutare DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ

Proces de selecţie  ANULAT conform anunţului ce poate fi consultat  AICI 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • conduce, coordonează și răspunde de activitatea structurilor organizatorice din subordine;
 • răspunde de aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice;
 • coordonează, desfăşoară şi răspunde de activitatea de planificare PAAS, monitorizare, metodologie, valorificare bunuri şi achiziţii directe;
 • asigură elaborarea punctelor de vedere către Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) la contestaţiile ofertanţilor; asigura notificarea ANAP privind verificarea procedurala, conform Legii nr. 99 / 2016;
 • negociaza în numele Companiei contracte privind achizitii de produse, servicii si lucrari pentru activitãtile de servicii utilitare si aprovizionare, realizate la nivelul executivului Companiei, conform deciziilor si competentelor primite;
 • asigură elaborarea punctelor de vedere catre CNSC depuse in legatura cu procedurile de atribuire a contractelor de achizitie desfasurate prin intermediul Direcției comerciale;
 • asigură evidența contractelor de achiziții ale căror proceduri de achiziție se regăsesc în capitolele I, II, III, IV și V din Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale (PAAS) şi care s-au derulat prin intermediul DC/servicii comerciale din sucursalele de transport;
 • răspunde de derularea procedurilor publice în vederea valorificării bunurilor scoase din funcţiune, a deseurilor şi a mijloacelor fixe casate, inclusiv a deşeurilor periculoase.

 

CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, ABILITĂȚI

 • Studii universitare tehnice / economice / juridice;
 • Experiență: minimum 5 ani lucrați în domeniul achizițiilor publice;
 • Experiență: minimum 3 ani în activitatea de management organizațional si conducere echipe;
 • Cunoasterea legislației române privind atribuirea contractelor de achiziţie sectorială (Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;) si privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, (OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Cunoasterea normelor de transport si expeditii interne si internationale (INCOTERMS);
 • Cunoasterea legislatiei/procedurilor privind valorificarea bunurilor scoase din functiune;
 • Utilizare PC-ului inclusiv soft-uri de specialitate necesare elaborarii de programe/rapoarte;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;

 

Notă: Postul de "director direcție DC" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți la Direcția resurse umane, până la data de 31 ianuarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția doamnei Mihaela Andreescu, prin email: mihaela.andreescu@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.5783.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet