Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - TEHNICIAN PRINCIPAL SPECIALIST

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în cadrul Sucursalei de Transport Bucuresti in vederea desfasurarii activitatii de mentenanta din cadrul Serviciul Mentenanta am demarat acțiunea de selecție externa, pentru ocuparea unui post vacant pe perioada determinata (12luni) de

  

,,TEHNICIAN PRINCIPAL SPECIALIST"

Responsabilități:

  • Derularea si urmarirea contractului cu servicii de intretinere a culoarului de trecere a LEA prin zone cu vegetatie arboricola
  • Verificarea   lucrarilor  cu SMART privind  toaletare arbusti
  • Derularea si urmarirea contractului cu servicii de cosire, taiere arboret si indepartarea vegetatiei 

Cerințe:

CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, ABILITĂȚI:

1.Studii medii tehnice

2.Constituie avantaj experienta in domeniul energetic                                                                           

3.Cunostințe de operare PC

4.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

5.Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă    condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

6.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 28.11.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

  • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
  • Carte de identitate;
  • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;
  • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
  • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
  • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 100%  interviu );

   Concursul se va desfășura sub formă de interviu, având loc in data de 05.12.2018, ora 10 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet