Editor de Bunuri

Anunț de recrutare SPECIALIST RELAȚII PUBLICE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management integrat, comercial – achiziții (UMICA) – Direcția management integrat, protocol și coordonare evenimente interne și externe (DMIPCEIE) – Departamentul protocol și coordonare evenimente interne și externe (DPCEIE) – Serviciul relații, organizare evenimente și deplasări externe (SROEDE), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

SPECIALIST RELAȚII PUBLICE 

Principalele responsabilități ale postului:

 • verifica documentele primare, stabileste programul de calatorie conform reglementarilor legale în vigoare si programului evenimentului;
 • întocmeste Mandatul de deplasare in strainatate in interes de serviciu si obtine aprobarea Membriilor Directoratului CNTEE „Transelectrica"SA, pentru Directorul General Executiv si Membrii Directoratului Companiei si  pentru alte functii (Consiliu de Supraveghere);
 • liciteaza electronic în conformitate cu Acordul cadru  serviciile privind deplasarile externe (achizitionare bilete   avion);
 • analizeaza conformitatea ofertelor primite de la firme cu solicitarile transmise în invitatie; verifica locatiile de cazare pe INTERNET, evalueaza si atribuie contractul subsecvent firmei câstigatoare;
 • întocmeste contractul subsecvent si obtine vizele si aprobarile necesare;
 • elaboreaza dosarul de deplasare externa, cu estimarea avansului care se va acorda specialistilor la plecarea în delegatie si obtine avizele necesare;
 • asigura obtinerea biletelor de avion respectând Acordul – cadru si a  cazarilor negociate;
 • realizeaza diligentele aferente platilor în EURO si în LEI a taxelor de participare, a facturilor fiscale (verifica corectitudinea datelor, codifica delegatii, bun de plata, urmareste înregistrarea în MIS / CFP);
 • elaboreaza dosarul necesar obtinerii vizelor, a permiselor de frontiera si a pasapoartelor în regim de urgenta;
 • realizeaza deconturile si actele justificave privind reglementarile financiare
 • asigura colaborarea cu alte compartimente din cadrul CNTEE "Transelectrica" – S.A. în  vederea încadrarii bazei de date proprii într-o baza de date unica si omogena;
 • rezolva orice sarcina de serviciu primita de la Directoratul Companiei,  având obligatia de a aduce la cunostinta Şefului serviciului non tehnic – SROEDE.

Cerințe:         

 • studii superioare ( ECTS + M / S );
 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • echilibru emotional;
 • tact, diplomaţie. si abilităţi de întelegere / convingere;
 • capacitatea de a primi, analiza, asimila si optimiza informatii;
 • orientare spre sarcina si valoare;
 • rezistenta  la stress si disponibilitate de a lucre peste programul normal de lucru;
 • autodisciplina si stabilitate in cee ace priveste modul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 19 noiembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet