Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - SPECIALIST (ÎMBUNĂTĂȚIRE PROCESE - FISCALITATE)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

                                            

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – Departamentul strategie financiară, trezorerie și metodologii (DSFTM) – Serviciul proceduri și metodologie (SPM), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

SPECIALIST (ÎMBUNĂTĂȚIRE PROCESE - FISCALITATE)

 

Principale responsabilități ale postului:

·      pe parcursul aplicării Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), a Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS) si a Interpretărilor aferente (Interpretările SIC - IFRIC), are urmatoarele atributii si responsabilităti:

-       aplicarea Manualului de politici contabile pentru întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu IFRS;

-       participarea la obtinerea de la Filialele Companiei, a tuturor informatiilor necesare, inclusiv rapoarte, evidenta analitică si sintetică etc., în vederea intocmirii situatiilor financiare consolidate conform IFRS;

§  răspunde de întocmirea situatiei creantelor si a datoriilor inter-grup prin concilierea tuturor creantelor si datoriilor înregistrate în evidenta contabilă a Companiei (la nivel de Sucursale de Transport (ST) si executiv) cu cele înregistrate în evidenta contabilă a Filialelor care sunt consolidate;

§  raspunde de întocmirea situatiei veniturilor si a cheltuielilor inter-grup prin concilierea tuturor creantelor si datoriilor înregistrate în evidenta contabilă a Companiei (la nivel de Sucursale de Transport (ST) si executiv) cu cele înregistrate în evidenta contabilă a Filialelor care sunt consolidate;

§  participa la realizarea reconcilierii contabile necesare intocmirii situatiilor financiare consolidate;

§  participa la activitatea de intocmire a situatiilor financiare separate in conformitate cu IFRS ( bilant, cont de profit si pierdere, date informative);

§  participa la intocmirea Notelor explicative la situatiile financiare separate pentru obiectul propriu de activitate;

§  răspunde de inregistrarea fiscala pe costuri a facturilor primite de la furnizori interni si externi pentru alte lucrari executate si servicii prestate pentru Executivul Companiei, pentru activitatea de transport si pentru operatorul de sistem;

§  asigura inregistrarea fiscala pe venituri a facturilor emise catre clientii privind alte activitati prestate la nivel de Executiv Companie (refacturari de utilitati, facturarea depasirilor convorbirilor telefonice, etc.) pentru activitatea de transport si pentru operatorul de sistem;

§  asigura evidenta analitica a furnizorilor si clientilor aferente altor activitati pentru Executivul Companiei: 401.02.03.01; 401.03;471.01; 4428.04; 4428.07; 461.02; 4111.02.01; 4111.02.06; 167.04; 2678;408.02; 8038.04.01; 8011.03 pentru alte activitati, altele decat cele aferente pietei de energie electrica;

§  asigura introducerea si contabilizarea repartizarii costurilor pe activitati si centre de cost, conform manualului de evidenta a costurilor pe activitati si centre de cost;

§  propune si verifica circuitele de compensare reciproce aferente domeniului propriu de activitate;

§  asigura contabilizarea si verificarea informatiilor in sistemul integrat MIS, pentru domeniul propriu de activitate;

§  raspunde de intocmirea jurnalului de cumparari pentru facturile primite de la furnizori pentru alte lucrarile executate si serviciile prestate pentru executivul companiei, pentru activitatea de transport;

§  raspunde pentru intocmirea jurnalului de vanzari pentru facturile emise aferente altor activitati pentru executivul companiei;

§  furnizeaza date privind intocmirea declaratiei 394, pentru facturile primite si emise privind alte lucrari executate si servicii prestate pentru Executivul Companiei,  pentru activitatea de transport;

§  furnizeaza date privind declaratia 390 pentru facturile externe primite privind alte lucrari executate si servicii prestate pentru executivul companiei, pentru activitatea de transport;

§  asigura participarea la intocmirea anuala a Raportului financiar in conformitate cu reglementarile ANRE;

§  deruleaza si tine evidenta, din punct de vedere financiar, a contractelor de investitii si a contractelor de mentenanta cu componenta de investitii conform procedurilor interne.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

·       Studii superioare economice (S / ECTS+M);

·      Experiență de minim 5 ani lucrati in domeniul economic din cadrul sectorului energetic;

·      cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;

·      cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      cunoştinţe minime comerciale şi tehnice,

·      cunoasterea Legii contabilitatii si a Reglementarilor contabile conforme si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

·      cunoasterea Standardelor Internationale de Raportare Financiara-IFRS;

·      cunoasterea legislatiei interne de specialitate in domeniul financiar / contabil;

·      utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate;

·      cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internatională (de preferintă limba engleză).

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet