Editor de Bunuri

Anunt de Recrutare - Specialist (Contracte Racordare)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnice și dezvoltare rețea (DTDR) – Departamentul dezvoltare RET (DD RET) – Serviciul acces RET (SA RET), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SPECIALIST (CONTRACTE RACORDARE) 

Principalele responsabilități ale postului:

 • derulează activităţile reglementate pe linia asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de interes public:
 • analizează cererile de încheiere a contractelor de racordare la RET şi a documentelor anexate şi elaborează propunerea de contract;
 • analizează cererile de încheiere a contractelor de eliberare a amplasamentului şi/sau realizează condiţiile de coexistenţă, inclusiv a documentelor anexate, şi elaborează propunerea de contract;
 • derulează contractele de racordare la RET / eliberare a amplasamentului şi / sau realizează condiţiile de coexistenţă în coordonare cu contractele de execuţie;
 • întocmește situațiile centralizatoare conform reglementărilor şi solicitărilor punctuale.

 

Cerințe:           

 • studii superioare (S / ECTS + M / ECTS) tehnice în domeniul energetic sau economice;
 • experiență de cel puțin trei ani în domeniul energetic; 
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, activitatea de transport a energiei electrice, furnizarea serviciului de sistem şi, în mod deosebit, activitate de asigurare a accesului la reţelele electrice de interes public;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE;
 • cunoştinţe privind utilizarea aplicaţiilor Windows;
 • utilizare PC plus aplicații soft de specialitate;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • disponibilitatea la deplasari interne si externe;
 • reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 10 august 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet