Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Serviciul raportare non – financiară și responsabilitate corporativă (SRNFRC) – Biroul responsabilitate socială corporativă (BRSC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SPECIALIST

Principale responsabilități ale postului:

 • participa la intocmirea fiselor de post din cadrul unitatii organizatorice din care face parte;
 • participa la conceperea, implementarea si dezvoltarea politicii de responsabilitate sociala corporativa (RSC);
 • asigura incadrarea cheltuielilor de sponsorizari;
 • participa la rezolvarea solicitarilor de sponsorizare adresate Companiei de diverse institutii/firme;
 • participa la crearea si consolidarea unei imagini bine definite a Companiei pentru o buna si corecta perceptie a acesteia de catre opinia publica si mediile tinta care sa sustina indeplinirea obiectivelor de afaceri;
 • asigura analiza documentatiilor in colectivele de specialitate;
 • redacteaza documente la solicitarea Directoratului Companiei, sub indrumarea directorului de directie;
 • participa la implementarea strategiei de guvernanta corporativa la nivelul Companiei sub coordonarea directorului de directie.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare (S sau ECTS+M);
 • experienta: minim 3 ani experienta in munca;
 • capacitate de comunicare si de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu și din afara Companiei;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza).

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 16 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet