Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Cabinet Directorat (CD) – Serviciul relații publice și comunicare instituțională (SRPCI), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

SPECIALIST

Principale responsabilități ale postului:

 • Participă la elaborarea și implementarea strategiei de comunicare externă și internă a CNTEE Transelectrica SA;
 • Redactează și transmite comunicate de presă, informări și precizări de presă;
 • Participă la desfășurarea activității de comunicare instituțională a Companiei în relația cu organisme interne și externe (autorități, ministere, Parlament, companii etc);
 • Participă la implementarea strategiei de comunicare internă;
 • Asigură actualizarea și gestionează continutul site-ului www.transelectrica.ro.
 • Asigură interfaţa cu reprezentanţii firmelor/organizaţiilor din ţară şi din străinătate prin însoţirea acestora la specialiştii din cadrul Companiei cu care urmează să poarte discuţii;
 • Contribuie la crearea si consolidarea unei imagini bine definite a Companiei pentru o buna si corecta percepție a acesteia de catre opinia publica si mediile tinta, care sa sustina indeplinirea obiectivelor Companiei;
 • Asigură și răspunde de relatia cu mass-media;
 • Asigura insotirea jurnalistilor in vizitele pe teren, la obiective Transelectrica;
 • Urmărește și gestionează rezolvarea solicitărilor de informații de interes public, a petițiilor și a sesizărilor;
 • Asigura realizarea acțiunilor de imagine și a relației cu mass-media ca urmare a organizării de PIF (puneri în funcţiune) a staţiilor retehnologizate.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii S / ECTS + M, de preferat în domeniul umanist;
 • Experiență în muncă de cel puțin un an;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din SEN, cu deosebire activitatea de transport al energiei electrice;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Utilizare PC plus aplicații soft de specialitate;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională (de preferință engleză), la nivel avansat;
 • Rapiditate și obiectivitate în îndeplinirea sarcinilor;
 • Asumarea responsabilității;
 • Capacitatea de comunicare și de negociere cu persoane din interiorul și din exteriorul Companiei;
 • Capacitatea de lucra în echipă;
 • Creativitate și atenție la detalii;
 • Spirit de inițiativă, loialitate față de companie;
 • Rezistență la stres.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 16 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet