Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF TURĂ STAȚII GR. 2

ANUNȚ EXTERN – RECRUTARE

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia - stația electrică Gura Ialomiţei, am demarat acțiunea de selecție  externă pentru ocuparea a doua posturi vacante de:

 

„ȘEF TURĂ STAȚII GR. 2"

    

Responsabilităţi:

1.Conduce din punct de vedere tehnic şi operativ exploatarea staţiei electrice în timpul serviciului;

2.Asigură funcţionarea economică a echipamentelor şi instalaţiilor din staţia electrică de transformare prin respectarea graficelor de funcţionare a transformatoarelor, a bateriilor de condensatoare, a bobinelor de stingere, etc.(cu excepţia perioadelor în care dispecerul dispune alt regim de funcţionare), să funcţioneze optim cu instalaţiile de încălzire tehnologice şi netehnologice, cu bateriile de răcire ale transformatoarelor, cu iluminatul interior şi exterior;

3.Are obligaţia să realizeze o distribuţie de calitate a energiei în timpul turei, în conformitate cu reglementările în vigoare, asigurând:

  • Continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor prin exploatarea şi supravegherea echipamentelor conform instrucţiunilor tehnice interne, executarea corectă a manevrelor si lichidarea corecta a incidentelor şi avariilor.
  • Alimentarea consumatorilor la tensiunea nominală prin menţinerea tensiunii în limitele benzii de tensiune comunicate de treptele de dispecer.
  • Acţionarea în sensul menţinerii frecvenţei şi stabilităţii sistemului energetic prin executarea sacrificiilor manuale, a dispoziţiilor dispecerului şi prin supravegherea funcţionării instalaţiilor DASF.
  • Menţinerea în funcţiune a tuturor protecţiilor şi automatizărilor elementelor în exploatare, a bobinelor de stingere, etc.(cu excepţia perioadelor în care dispecerul dispune alt regim de funcţionare), funcţionarea optimă a instalaţiilor de încălzire tehnologice şi netehnologice, a bateriilor de răcire ale transformatoarelor, a iluminatului interior şi exterior.

Cerințe:

1.Nivel de studii: S / ECTS+M / SSD / ECTS / Şc. de maiştri / Studii medii / Şc. Profesională, in domeniul energetic

2.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra în echipă, echilibru emoţional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

3.Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă    condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologică are caracter eliminatoriu în cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat";

4.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă;

5.Cunoaşterea "Regulamentului general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune;

6.Disponibilitate de lucru în tură;

7.Experienţa în sistemul energetic constituie un avantaj.

     

Informații generale:

            Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 12.04.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:  

 

  • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evoluia carierei profesionale a candidatului;
  • Carte de identitate;
  • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;
  • După perioada de transmitere a CV-urilor şi validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica şi bibliografia aferente, în vederea aplicării metodelor de selecție;
  • După validarea actelor depuse on-line, candidaţii se vor prezenta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;

 

           Concursul se va desfăşura sub formă de probă scrisă şi interviu (nota generală a concursului: pondere 60% lucrarea scrisă şi 40% interviul) la o data care va fii anuntat ulterior la sediul sucursalei din Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 1A.

 

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021-2016230.

 

           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet