Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - ȘEF TURA STATII GR. 3, 4 pe durată nedeterminată

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței  Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legătura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

            Pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a St. 220 kV Tg. Jiu Nord - Tg. Jiu, str. Ciocirlau F. N., judetul Gorj, din cadrul Centrului Exploatare Tg. Jiu si pentru respectarea Normativului de personal pentru personalul de exploatare statii electrice aflate in patrimoniul  S.T. Craiova, am demarat selectia externa pentru ocuparea unui post de:

 

 

"ȘEF TURA STATII GR. 3, 4" pe durată nedeterminată

 

 

Responsabilități:

- supravegherea instalatiilor, efectuarea de manevre programate si manevre pentru eliminarea incidentelor ;

- aplicarea normelor metodologice si a dispozitiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor din instalatiile statiei;

- disponibilitatea de a se prezenta la serviciu in cel mai scurt timp atunci cand este solicitat in cazuri de avarii sau alte necesitati urgente.     

 

             Cerințe:

- studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Ms/M/Sc. profesionala in domeniul energetic/electrotehnic/ electromecanic;

- experienta: minim 1,5 ani pe post de "ajutor sef tura" sau in sistemul energetic national (SEN);

- utilizare PC;

- permis de conducere – categoria B (constituie avantaj);

- capacitate de comunicare cu personalul de conducere;

- capacitatea de a lucra in echipa, echilibru emotional, tact, diplomatie si abilitati de intelegere/convingere;

- apt din punct de vedere medical și psihologic;

- sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta;

- sa nu ii fi încetat CIM pentru abateri disciplinare.

 

 

Informatii generale: 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți, până la data de 20.11.2019, un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Serviciului Resurse Umane, prin registratura unitatii, prin fax nr.0251/307108 sau pe adresele de email: Violeta.Vilcu@transelectrica.ro , Oana.Giorgi@transelectrica.ro

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane – Sucursala de Transport Craiova (tel. 0251/307115, 0251/307117)/sediul sucursalei din mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud. Dolj/sediul Centrului de Exploatare Tg. Jiu din Tg. Jiu, str. George Cosbuc nr. 22, județul Gorj.  

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

Nu se asigură domiciliu.


Editor de Bunuri

#hide the portlet