Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - ȘEF TURĂ STAȚII GR. 2

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Exploatare Slobozia - stația electrică Gura Ialomiţei, am demarat acțiunea de selecție externă pentru ocuparea unui post vacant de:

 

ȘEF TURĂ STAȚII GR. 2

Responsabilităţi:

 • Exploatarea şi supravegherea instalațiilor din stația electrică Gura Ialomiţei, efectuarea de manevre programate și manevre pentru eliminarea incidentelor;
 • Aplicarea normelor metodologice și a dispozițiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor în instalațiile stației electrice;
 • Răspunde de pregătirea și executarea manevrelor în instalații în conformitate cu „Regulamentul general de   manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune" și participă la recepția lucrărilor de mentenanță și reparații specifice;
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform cu programul stației, precum și disponibilitatea de a se prezenta la serviciu în cel mai scurt timp atunci când este solicitat în cazuri de avarii sau alte urgențe;
 • Respectarea normativelor, instrucțiunilor şi procedurilor privind activitatea de exploatare a instalațiilor.

 

 Cerinţe:

 • Nivel studii: S / ECTS+M / SSD / ECTS / Școala de maiștri / Studii medii / Școala profesională, în domeniul energetic / electric / electroenergetic / electrotehnic;
 • Experienţă: minimum 5 ani în exploatarea stațiilor electrice;
 • Cunoştințe de operare PC, aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice şi a reglementărilor ANRE;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra în echipă, echilibru emoţional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu în cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 14.09.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evoluţia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate - copie;
 • Acte de studii care atestă  studiile / specializările solicitate pentru ocuparea postului - copii;
 • După perioada de transmitere a CV-urilor şi validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica şi bibliografia aferente, în vederea aplicării metodelor de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021-2016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.


Editor de Bunuri

#hide the portlet