Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - Sef tura statii el.gr.3,4

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport şi de sistem din România, având un rol cheie pe piaţa de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, asigurarea siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea şi oferta de electricitate, echilibrând permanent producţia de energie cu cererea.

Avand in vedere aprobarea Directoratului privind derularea procedurii de angajare si pentru asigurarea numărului optim de personal din cadrul C.E.Tulcea – Statia Rahman am reluat selectia pentru ocuparea unui post de:

,, Sef tura statii el.gr.3,4''

                Responsabilităţi

  • Asigura exploatarea statiei in conditii de siguranta a Sistemului electroenergetic national;
  • Efectuarea de manevre programate normal sau accidental in instalatiile exploatate la dispozitia/ cu aprobarea centrelor de dispecer cu autoritate de decizie a echipamentelor.

 

                 Cerinţe

  • Studii: S/ECTS+M//SSD/ECTS/Ms/M/Sc.profesională, specializare in domeniul energetic/electric/ electroenergetic/ electrotehnic/ electromecanic.
  • Cunostinte: exploatarea, intretinerea instalatiilor electroenergetice, cunostinte privind instalatiile si echipamentele electrice din statiile electrice de transformare si LEA 400 kV si 220 kV, cunostinte operare PC, cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE.

 

                  Informaţii generale

Pentru a aplica pe acest post, dacă consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, vă rugăm să trimiteţi până la data de 25.11.2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Serviciului resurse umane, în atenţia doamnei Mihaela TINCABA pe adresa de email:mihaela.tincaba@transelectrica.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0241/607563 - Sef Serviciu resurse umane S.T.Constanta.

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Constanta) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet