Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF TURĂ PIAȚA DE ECHILIBRARE DEN

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul Energetic Național (UNO DEN) – Direcția operativă (DO) – Operator piața de echilibrare (OPE) – Serviciul operare (SO), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ȘEF TURĂ PIAȚA DE ECHILIBRARE DEN

Principale responsabilități ale postului:

 • derulează prin platforma PE activități specifice pietei de echilibrare, funcționarii cuplate 4MMC;
 • realizeaza in D-1 selectiile necesare pentru echilibrarea productiei cu prognoza de consum şi raspunde de corectitudinea selectiilor facute (preprogramarea unitatilor dispecerizabile), conform procedurii in vigoare;
 • raspunde de buna functionare a licitatiilor privind alocarea capacitatii de transport zilnice si intrazilnice pe liniile de interconexiune in conformitate cu acordurile si regulile de alocare semnate cu TSO vecine;
 • participă la întocmirea specificațiilor tehnice de funcționare PE, conform reglementărilor ANRE;
 • dezvoltă aplicațiile informatice care să permită prelucrarea informaţiilor privind piața de echilibrare;
 • participă în cadrul echipelor de proiect regionale privind cuplarea pieţelor de energie electrică;
 • publică informatiile privind starea functionarii SEN si a pietei de echilibrare atat pe site-ul CNTEE Transelectrica SA cat si pe platforma ENTSO – E.

Nota: Activitatea se desfășoară în regim de tură permanentă

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • studii superioare de specialitate – Facultate cu profil energetic sau electrotehnic (absolvent al cursurilor de zi – 5 ani sau absolvent al cursurilor de zi – 4 ani + master);
 • experienta in domeniul energetic – minim un an în domeniul energetic;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • cunostinte de operare pe calculator: Microsoft Office, Visual Basic for Aplication, AutoCad, baze de date, constituie avantaj;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului;
 • capacitatea de organizare in activitatea proprie, atentie la detalii, capacitatea de sinteza si de analiza.

Nota: functia poate implica accesul la informatii clasificate, definitivarea pe functie fiind conditionata de obligativitatea obtinerii de catre titular, a certificatului de securitate conform Legii nr. 182/2002 si HG nr. 585/2002.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17 iulie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet