Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF TURĂ CTSI

 Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Telecomandă și Supraveghere Instalații, am demarat selecția internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant, de:

 

"ȘEF TURĂ CTSI"

 

        Responsabilitati:

 • monitorizarea regimului de funcționare al ansamblurilor funcționale din stațiile telecomandate, în conformitate cu regulamentele, instrucțiunile tehnice, a procedurilor operaționale și dispozițiilor personalului ierarhic superior;
 • analiza și evaluarea evenimentelor, înregistrate de către sistemele de comandă-control;
 • urmărește încadrarea parametrilor de funcționare ale ansamblurilor funcționale, în limitele normale;
 • efectuarea de acționări ale ansamblurilor funcționale și de manevre prin telecomandă, la dispoziția Centrului de Dispecer cu comandă nemijlocită;
 • întocmirea de Foi de Manevra de Execuție, pentru manevre de retragere din exploatare, care vor fi executate de către personalul CTSI, prin telecomandă, la dispoziția Centrului de Dispecer cu comandă nemijlocită;
 • aplicarea ITI privind lichidarea avariilor, la nivelul stațiilor exploatate operativ de către personalul CTSI;
 • urmărirea funcționării corecte a sistemului comandă-control CTSI;
 • urmărirea, analiza și verificare conformității cererilor de retragere din exploatare, emise de către CE, în aplicația electronică "crefechip", precum și transmiterea acestora către Centru de Dispecer cu autoritate de decizie;
 • urmărește răspunsul la cereri și informează CE interesate;
 • întocmirea și completarea evidențelor operaționale prevăzute în nomenclatorul documentației operaționale a CTSI și păstrarea acesteia în mod corespunzător;
 • informarea conducerii ST București privind producerea de evenimente în instalațiile ST București și de executarea de lucrări în zilele nelucrătoare;
 • înregistrarea în Registrul Operativ a tuturor dispozițiilor primite, acțiunilor dispuse și/sau efectuate, a confirmărilor/rezultatelor primite.

 

        Cerintele postului:

 • Studii de bază: S/ECTS +M/ECTS /SSD /Ms/M cu profil electric;
 • Experiență: minim 3 ani în exploatarea instalațiilor de transport și distribuție, într-o stație de transformare retehnologizată, cu sistem comandă-control;
 • Cunostinte operare PC pentru utilizare la nivel mediu (MS Office-Word și Excel, WhatsApp, etc.);
 • Utilizare aplicații de teleconducere a unei stații retehnologizate; 
 • Abilitati bune de comunicare si relationare;
 • Adaptarea la reguli și instrucțiuni;
 • Echilibru emotional, tact, atenție concentrată și distributivă, simțul observației;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de concentrare și operativitate, în condiții de lucru sub presiune psihologică;
 • Atitudine corectă și principială în relațiile de servici;
 • Rezistență la stres și efort prelungit (lucru în ture)
 • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă  condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat.

 

       Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

să transmiteți până la data de 05.03.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii);
 • Adeverinta medicală de la medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă – dacă este cazul;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente.
 • Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisa si interviu (pondere 60% lucrare scrisă și 40%interviu),  in data de 12.03.2019 ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 

       

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021.201.62.30.

 

                    

            Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet