Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - SEF TURA CTSI

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport si de sistem din Romania, avand un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Compania gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza și dezvolta sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate intre tarile Europei Centrale și de Rasarit. Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului și a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic National. De asemenea, reprezinta principala legatura dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrand permanent productia de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii in cadrul ST Sibiu - CTSI,  am demarat selectia pentru ocuparea unui post vacant de:

 

„SEF TURA CTSI"- in pregatire/dublura pe post

pana la pensionarea titularului pe post

Responsabilitati:

 • monitorizarea regimului de funcționare al ansamblurilor funcționale din stațiile telecomandate, în conformitate cu regulamentele de exploatare, procedurile operaționale, instrucțiunile tehnice interne și dispozițiile personalului  ierarhic superior pe  linie operativă și administrativă;
 • efectuare acționări ale ansamblurilor funcționale (echipamente de comutație) și manevre prin telecomandă pentru echipamentele de 110 kV, MT și servicii interne de curent alternativ și curent continuu, iar la cererea Centrului de Dispecer cu comandă nemijlocită și la 400 kV și 220 kV;
 • întocmire Foi de Manevră de Execuție  în cazul manevrelor executate de la CTSI prin telecomandă;
 • aplică ITI si PO privind lichidarea avariilor întocmite la nivelul fiecărei staţii exploatate operativ de CTSI;
 • urmărirea funcţionării corecte a sistemului SCADA al CTSI; 
 • întocmirea și completarea  evidențelor operaționale prevăzute în  nomenclatorul documentației operaționale din CTSI și  păstrează această documentație în mod corespunzător;
 • inregistrarea în registrul de tură a tuturor dispoziţiilor primite, acţiunile dispuse, confirmările / rezultatele primite;

 

Cerinte:

 • studii de bază S / ECTS+M / ECTS / SSD / Ms / M specialitatea energetică/ electroenergetică/ electrotehnică sau electromecanică;
 • experiență minim 3 ani în exploatarea instalațiilor de transport și distribuție al energiei electrice;
 • capacitate de a evalua și de a lua decizii, responsabilitate, promptitudine în rezolvarea sarcinilor primite;
 • echilibru emoțional, atenție concentrată și distributivă, simțul observației, capacitate de analiză și de sinteză;
 • bună capacitate de relaționare, adaptare la reguli și instrucțiuni;
 • cunoștințe utilizare PC, utilizare software-uri adecvate domeniului de teleconducere a stațiilor electrice;
 • capacitate de concentrare și operativitate în condiții de lucru sub presiune psihologică (incidente, avarii, etc.);
 • rezistență la stres și efort prelungit;
 • sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta.

 

Informatii generale:

Pentru a aplica pe acest post, daca considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să transmiteti până la data de 06.12.2019 inclusiv, un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la  Serviciul Resurse Umane, in atentia d-nei Mioara Stancu, pe adresa de email: mioara.stancu@transelectrica.ro.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/207115_SRU.

 

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Sibiu –B-dul C. Coposu, nr.3, Sibiu) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet