Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Șef stație electrica Teleajen

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Exploatare Ploiesti – Statia electrica Teleajen, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                              "SEF STATIE ELECTRICA TELEAJEN"

 

Responsabilități:

 • Organizarea, urmarirea si realizarea programelor anuale de mentenanata (RT, RC, RK accidentale) aferente statiei electrice Teleajen  ;
 • Organizarea si urmarirea completarii registrelor aferente activitatii de exploatare, a personalului operativ, si personalului ACRL din cadrul Statiei electrice Teleajen ;
 • Urmareste desfasurarea lucrarilor desfasurate in instalatiile aflate in gestiune si participa la receptia lucrarilor, confirmand buna executie a acestora, prin vizarea proceselor verbale si a documentelor incheiate
 • Vizeaza diagramele serviciului de tura intocmite si programarea concediilor de odihna a personalului aflat in subordine;
 • Arhivarea documentelor incheiate in anul precedent precum si a cartilor tehnice a instalatiilor noi montate;
 • Participarea in comisii de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in comisii tehnice de analiza a incidentelor din instalatiile CE  Ploiesti si participarea in comisii de receptia tehnica a lucrarilor RC, RK, investitii.
 • Verifica modul in care personalul delegat respecta reglementarile in vigoare privind lucrul in instalatiile electrice de joasa tensiune, medie tensiune, inalta tensiune avand  si obligatia dispunerii  personalului operativ retragerea autorizatiei de lucru in cazul in care personalul delegat nu respecta aceste reglementari
 • Verifica modul de intocmire a autorizatiilor de lucru ,daca sunt indeplinite conditiile de admitere la lucru a personalului delegat, in conformitate cu PO cod STB-00.04,  in vigoare.
 • Se informeaza de continutul documentatiei in baza careia se executa lucrarile, face observatii daca este cazul, il verifica pe executant sa aibe asupra sa documentatia tehnica si sa execute lucrarile in conformitate cu aceasta.
 • Raspunde de anuntarea imediata a sefului de centru, in cazul in care se constata executarea unor lucrari de calitate necorespunzatoare sau nerespectarea documentatiei. Anuntarea se face verbal imediat si in scris ulterior. Daca nu se iau masuri, se va anunta SE si conducerea sucursalei.
 • Solicita sefului de centru inlocuirea documentelor care si-au pierdut valabilitatea datorita unor modificari in instalatii ( ITI lichidare avarii, ITI specifice, PO, conventii, decizii etc) si urmareste inlocuirea acestora.

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M/ECTS/Ms în domeniul energetic/electric / electroenergetic / electrotehnic;
 • Experientă:minim 3 ani in instalatiile electrice unde manevrele se executa sub comanda si

   coordonarea unui centru de dispecer (DET,DED sau DEDL);

 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional,

  tact, diplomație și abilități de înțelegere;

 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă

condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.
 • Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 20.06.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 27.06.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet