Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF SERVICIU NON TEHNIC

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – Departamentul contabilitate (DC) – Serviciul contabilitate și fiscalitate (SCF), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ȘEF SERVICIU NON TEHNIC

 

Principale responsabilități ale postului:

·       raspunde impreuna cu Managerul - DC, si cu Directorul unităţii economico-financiară şi administrativă – UEFA, de:

-         organizarea contabilitatii astfel incat sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru inregistrarea in evidenta contabila a documentelor justificative privind operatiunile economice, pentru intocmirea situatiilor financiare curente lunare si a situatiilor/ raportarilor treimestriale/ semestriale/ anuale;

-         stabilirea obligatiilor de plata la bugetul statului pentru taxa pe valoarea adaugata (TVA), precum si  intocmirea situatiilor privind datoriile la bugetul statului (pentru Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) - Municipiul Bucuresti din cadrul ANAF – MFP in vederea monitorizarii datoriilor Companiei;

·       raspunde de intocmirea si depunerea lunara a decontului de TVA la nivel de Companie prin centralizarea informatiilor transmise de Sucursalele de Transport (ST) si de catre alti angajati din cadrul UEFA;

·       raspunde de intocmirea si transmiterea declaratiei 394 privind achizitiile si livrarile pe teritoriul Romaniei prin centralizarea informatiilor transmise de Sucursalele de Transport (ST) sub forma de baze de date Acces. Bazele de date sunt prelucrate informatic, astfel incat se poate obtine centralizarea tuturor informatiilor;

·       raspunde de inregistrarea lunara in evidenta contabila a: accizei asupra consumului propriu tehnologic care depaseste limitele prevazute de autoritate, a valorii redeventei, precum si a impozitului pe monopol. Informatiile sunt transmise de alte entitati organizatorice din cadrul executivului Companiei;

·       vizeaza adresele privind solicitarile de compensare primite de la furnizorii si clientii Companiei;

·       raspunde de intocmirea balantei de verificare lunara pentru Executivul Companiei, pe activitati;

·       raspunde de intocmirea balantei de verificare lunara la nivel de Companie;

·       raspunde de intocmirea de note explicative pentru activitatea desfasurata prezentate in situatiile financiare anuale si semestriale incheiate in conformitate cu legislatia din Romania;

·       raspunde de întocmirea documentelor, formularelor corespunzatoare atribuţiilor postului, asa cum sunt prevazute in procedurile operationale interne Companiei;

·       raspunde de întocmirea de analize, rapoarte şi informări privind activitatea economico-financiara a Companiei, la cerere, cu informarea sefului ierarhic;

·       raspunde de întocmirea situaţiilor de raportare contabilă, lunare si periodice ale Companiei;

·       raspunde de coordonarea activitatii de audit extern, activitate prestata de auditorul financiar al Companiei;

·       raspunde de intocmirea de note de fundamentare in vederea aprobarii de catre Directorat a diverselor achizitii necesare a se efectua pentru servicii cu caracter specific activitatii financiar-contabile (audit financiar, revizii limitate,etc);

·       raspunde de furnizarea informatiilor pentru proiectiile de BVC privind contractele aflate in derularea SCF;

·       raspunde de intocmirea, impreuna cu personal de specialitate din cadrul Directiei Comerciale,  caietul de sarcini necesar derularii procedurii de achizitie a serviciilor cu caracter specific activitatii financiar-contabile (audit financiar, revizii limitate, Manual politici contabile, Dosar preturi de transfer etc);

·       participa la licitatiile organizate in cadrul derularii procedurii de achizitie a serviciilor cu caracter specific activitatii financiar-contabile (audit financiar, revizii limitate,etc);

·       asigurăcoordonarea și îndrumarea metodologică a activității contabile și fiscale desfășurate la nivelul subentităților Companiei.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

·       studii superioare de specialitate (S / ECTS+M);

·       experiență de minim 5 ani lucrati in domeniul economic din cadrul sectorului energetic, din care 2 ani lucrați în funcții de conducere;

·      studii complementare (cursuri/programe de perfectionare si/sau de specializare);

·      cunoasterea legislatiei romanesti in domeniul economic, contabil si fiscal;

·      cunoasterea Legii contabilitatii si a reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara;

·      cunoasterea activitătilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;

·      cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·      cunostinte de utilizare PC : Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), email, software financiar - contabilitate;

·      deprinderi de redactare adrese si rapoarte;

·      disponibilitate de a lucra la program prelungit;

·      abilitati foarte bune de comunicare;

·      bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet