Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF SERVICIU NON TEHNIC

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției pentru relațiile cu autoritățile de reglementare și ENTSO-E (DRAR ENTSO-E) – Departamentul pentru relațiile cu autoritățile de reglementare (DRAR) – Serviciul tarifare,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ȘEF SERVICIU NON TEHNIC

 

Principale responsabilități ale postului:

·       comunicarea si colaborarea cu ANRE pentru aspectele legate de fundamentarea propunerilor de tarife de transport si de sistem, respectarea Conditiilor asociate licentei nr. 161/2000 si pentru aspectele legate de administrarea schemei de sprijin pentru energia electrica produsa in cogenerarea de inalta eficienta;

·       propune tarifele de transport, de servicii de sistem si alte tarife dupa caz, analizand pe baza metodologiei componentele de venituri si costuri, factorii de eficienta si performanta ale serviciilor prestate luand in considerare valorile BAR si RRR reglementate ale Companiei;

·       raspunde de realizearea de analize, în domeniul fundamentarii tarifelor si întocmeste puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acţiuni, soluţii şi/sau recomandări care să faciliteze conducerii Companiei luarea unor decizii corespunzătoare;

·       organizeaza si contribuie la activitatea de colectare si analiza a datelor necesare fundamentarii tarifelor de transport si de sistem pentru o perioada tarifara si pentru perioada de reglementare;

·       asigura intocmirea documentelor in vederea transmiterii spre analiza si aprobare la ANRE a propunerilor de tarife (tarif mediu de transport, tariful functional de sistem, tariful pentru serviciile tehnologice de sistem) in conformitate cu decizia conducerii Companiei;

·       raspunde de calculul variantelor pentru tariful mediu de transport in vederea inaintarii acestora, de la nivelul directiei, spre analiza si decizia conducerii Companiei;

·       raspunde de calculul BAR si a amortizarii reglementate aferente serviciului de transport si pentru serviciului functional de sistem pentru perioadele tarifare din cadrul unei perioade de reglementare.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

·       Studii superioare (S / ECTS + M) economice sau tehnice;

·       Experienţă în activitatea de management general, conducere colective;

·       Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional – SEN;

·       Cunoaşterea legislaţiei nationale în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, cu aplicabilitate in activitatea specifica departamentului;

·       Cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic – pachetul 3 Energie (Directiva Europeană nr. 2009/72/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 13iulie 2009, privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și Regulamentul nr. 714/2009 cu completările ulterioare ale Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009, privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003);

·       Cunoaşterea principalelor elemente ale strategiei nationale a sectorului energiei electrice şi termice;

·       Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională – nivel avansat (obligatoriu limba engleză), nu este necesara prezentarea unui document de certificare a competentelor lingvistice;

·       Utilizare PC: cunostinte solide de utilizare a pachetului MS Office (componentele Word, Excel, PowerPoint), cu accent pe component de calcul tabelar (Excel);

·       Capacitate de lucru in echipă, spirit de initiativă;

·       Abilități de prezentare și comunicare;

·       Bun organizator, atenție la detalii;

·       Persoană dinamică, proactivă.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 ianuarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet