Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - ȘEF SERVICIU DJC

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției juridice și contencios (DJC) –Departamentul contencios și suport juridic (DCSJ) – Serviciul contencios (SC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ȘEF SERVICIU DJC

 

Principale responsabilități ale postului:

 • raspunde de intocmirea inscrisurilor si asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de cercetare penala si altor organe cu activitate jurisdictionala in dosarele alocate, cu respectarea termenelor stabilite, în baza documentatiilor puse la dispozitie de compartimentele competente, protejând drepturile si interesele acesteia în raporturile cu autoritãtile publice, institutii, persoane fizice si juridice române sau strãine;
 • raspunde de evaluarea riscurilor legale legate de litigii;
 • răspunde de coordonarea si derularea procesuala a litigiilor Companiei;
 • raspunde de evidenta litigiilor Companiei, asigurand pastrarea si arhivarea corecta a dosarelor;
 • raspunde de/solicita documente si informatii de la celelalte structuri organizatorice in vederea redactării actelor cu caracter juridic in cadrul procedurilor contencioase, in conditiile si termenele prevazute de lege;
 • coordoneaza participarea/participa la adunarile/comitetele creditorilor, in cadrul procedurilor de insolventa/faliment;
 • propune/avizează măsurile de rezolvare a creanţelor Companiei şi modalităţile de obţinere a titlurilor executorii;
 • raspunde de exercitarea funcţiilor conducerii: previziunea/planificarea, organizarea, coordonarea si indrumarea, comanda şi controlul asupra tuturor persoanelor şi activităţilor Serviciului contencios;
 • stabileste sarcinile specifice pentru personalul ierarhic direct subordonat.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • Studii superioare juridice (S / ECTS + M);
 • Experienta de minim 5 ani in activitati juridice; experienta de lucru in companii cu capital de stat/ in societati si companii nationale/ entitati prestatoare de servicii de interes public, reprezinta un avantaj;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale/ in domeniul achizitiilor publice/ drept civil / drept administrativ/ drept comercial/ drept penal;
 • Cunostinte temeinice ale Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul profesiei;
 • Cunostinte certificate de organisme abilitate in domeniul juridic, reprezinta un avantaj;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei nationale si a celei europene în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor ce permit documentarea pe Internet, a programelor legislative;
 • Cunoasterea limbii engleza (scris si vorbit);
 • Abilitati foarte bune de comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza;
 • Persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate;
 • Foarte bune abilitati de organizare a timpului;
 • Disponibilitate pentru lucru peste program si mobilitate.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 13 august 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet