Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF SERVICIU AUTO

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității în cadrul Serviciului Auto, am demarat acțiunea de selecție externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                                          "ȘEF SERVICIU AUTO"

 

Responsabilități:

 • Coordoneaza personalul din subordine in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • Raspunde de modul de realizare a activitatii proprii, in conditii de calitate si la termenele stabilite, cu respectarea legislatiei in vigoare si respectarea regulilor de confidentialitate;
 • Raspunde de gestionarea si coordonarea parcului auto din dotarea ST Bucuresti;
 • Programeaza, urmareste si raspunde de verificarea starii tehnice si estetice a mijloacelor de transport din cadrul ST Bucuresti, precum si incadrarea lucrarilor in criterii de calitate;
 • Acorda viza de certificare pe documentele specifice serviciului;
 • Raspunde de asigurarea alimentarii cu combustibili a mijloacelor de transport din cadrul ST Bucuresti aprovizionarea cu combustibili, lubrifianti si piese de schimb pentru activitatea de transport din sucursala;
 • Urmareste, coordoneaza si raspunde de modul de utilizare al mijloacelor de transport de catre beneficiari;
 • Raspunde de exploatarea eficienta a mijloacelor de transport si in conformitate cu legislatia in vigoare, urmarind folosirea rationala a mijloacelor de transport auto exploatate la nivelul ST Bucuresti;
 • Urmareste incadrarea consumului de combustibili si lubrifianti in consumurile normate.

 

 Cerințe:

 • Studii superioare economice:S/ECTS+M;
 • Experiență in domeniul activitatii auto;
 • Utilizarea soft-urilor specifice activitatii auto;
 • Permis de conducere;
 • Cunoasterea procedurilor, normelor, legislatiei si a reglementarilor nationale privind domeniul propriu de activitate;
 • Bun utilizator Microsoft Office (Power Point, Excel si Word);
 • Persoană organizata, atentă la detalii, capacitate de sinteză și analiză, dinamică, proactivă, orientată către rezultate;
 • Operativitate în rezolvarea problemelor, rigoare;
 • Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii, sesizarea, analizarea şi eliminarea potenţialelor conflicte interumane;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul; 
 •  Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

    Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

 •  Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

 

 

Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

 să transmiteți până la data de 28.03.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului – copii;
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente;

 

      Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisa si interviu in data de 02.04.2019, ora 1000 la sediul

sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

                       

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

              Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.                               

                         


Editor de Bunuri

#hide the portlet