Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - Sef Serviciu

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca , am demarat acțiunea de selecție externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

ȘEF SERVICIU

 

Responsabilități:

 1. Conduce şi coordonează activitatea serviciului CMSSM din ST Bucuresti. Stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile personalului direct subordonat;
 2. Consiliază angajatorul pentru fundamentarea deciziilor din sucursală în domeniul sso;
 3. Identifica pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 4. Controlează, la subunităţi şi compartimente ( servicii şi birouri )  respectarea legislaţiei naţionale, a normelor, normativelor şi P.O. specifice s.s.o, calităţii, mediului  şi respectarea tehnologiilor de lucru și informează in scris Directorul Sucursalei asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 5. Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 6. Propune operativ conducerii, măsuri pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor cu potenţial de accidentare sau îmbolnăvire profesională în instalaţiile şi utilajele ST Bucuresti, chiar dacă necesită modificări de scheme sau retrageri din exploatare;
 7. În cadrul activităţii de inspecţie, dispune oprirea lucrului în punctele, instalaţiile sau activităţile în care constată existenţa unui pericol de accidentare pentru personalul propriu şi cel delegat;
 8. Participă în comisia de cercetare a accidentelor de muncă care produc incapacitate temporară de muncă;elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din sucursală in conformitate cu HG 1425/2006 actualizată;
 9. Coordonează activitatea de evaluare a nivelului de risc din instalaţiile şi domeniile de activitate al ST Bucuresti în conformitate cu normativele în vigoare. Apelează la institutele  de specialitate;
 10. Organizează şi coordonează acţiunea de autorizare anuală a personalului d.p.d.v. al s.s.o. şi mpa(masuri de prim ajutor) . Eliberează taloane de autorizare. Ţine evidenţa acestora, şi le vizează anual.

 

Cerințe:

 • Studii superioare S/ECTS + M in domeniul energetic/ electrotehnic/ electroenergetic/ inginerie electrica sau asimilati;
 • Curs postuniversitar in domeniul SSM cu o durată de cel puţin 180 ore – diplomă de absolvire – evaluator de risc in securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Cunostințe de operare PC (WORD, EXCEL, etc);
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa, echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Abilitati de conducere: capacitate de negociere ridicata, bun organizator, capacitate de sinteza si analiza, rapiditate in luarea deciziilor, capacitatea de organizare a a timpului si prioritatilor;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.
 • Experienta: minim 10 ani in sistemul energetic;
 • Experienta manageriala constituie un avantaj.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 14.09.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.


Editor de Bunuri

#hide the portlet