Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Șef centru

Pentru asigurarea numărului optim de personal de conducere, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Exploatare Ploiesti,  am demarat acțiunea de selecție interna/externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                                                " ȘEF CENTRU"

Responsabilități:

1.Asigurarea gestionarii instalatiilor din cadrul Centrului de Exploatare Ploiesti pentru functionarea acestora in conditiile stabilite prin Codul tehnic RET de eficienta economica si maxima siguranta prin planificarea si urmarirea tuturor lucrarilor.

2.Exploatarea tuturor instalatiilor din cadrul Centrului de Exploatare Ploiesti in conditii de siguranta si executarea manevrelor planificate,curente, preventive si de lichidare a avariilor, sub coordonarea treptelor de dispecer cu autoritate de decizie fara incidente datorate erorilor umane.

3.Imbunatatirea continua a performantelor profesionale prin crestrea competentei si responsabilitatii personalului CE Ploiesti in urma implementarii programelor de perfectionarea profesionala si a programelor de instruire in domeniul calitatii,mediului si SSO.

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS
 • Experienta de 10 ani in exploatarea stațiilor electrice;
 •    Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice si a reglementărilor ANRE;
 •    Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Disponibilitate permanenta pentru lucru in zonele Centrului de Exploatare Ploiesti din judetele Prahova, Dambovita si Buzau;
 • Abiltati de conducere: capacitatea de stabilire a obiectivelor si de elaborare a programelor aferente realizarii acestora, capacitatea de evaluare a rezultatelor partiale si finale si de interventie pe parcurs ca masuri adecvate, eficacitatea in selectarea, antrenarea si motivarea subordonatilor, capacitatea de delegarea a responsabilitatilor;
 • abilitati in relatiile umane: sa aiba o atitudine corecta, capacitate de lucru in echipa, implicare in problemele colectivului, obiectivitate, corectitudine;
 • Abilitati de comunicare: transparenta si claritate in transmiterea informatiilor (scris si oral);
 •   Cunostinte temeinice de operare si utilizare PC, aplicatii software;
 •    Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă;
 •   Cunostințe limba engleza (scris și vorbit – nivel mediu).

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 20.06.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate, copie;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, in data de 27.06.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet