Editor de Bunuri

Anunț de recrutare ŞEF BIROU NON TEHNIC, DIRECŢIA MANAGEMENT INTEGRAT ȘI SERVICII SUPORT, BIROUL PROTOCOL (ANULAT)

ANUNŢ ANULAT CONFORM ANUNŢULUI PUBLICAT PE SITE-ul TRANSELECTRICA 

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcţiei Management Integrat şi Servicii Suport, Departament Protocol şi Coordonare Evenimente Interne şi Externe, Biroul Protocol, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ŞEF BIROU NON TEHNIC, DIRECŢIA MANAGEMENT INTEGRAT ŞI SERVICII SUPORT, BIROUL PROTOCOL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • intocmirea documentelor necesare pentru asigurarea activitatii de protocol pe baza metodologiei existente;

 • achiziționarea cadourile de protocol din partea Conducerii Companiei partenerilor străini sau personalităților din Romania;

 • urmărirea încadrării în fondul de protocol alocat prin BVC;

 • intocmirea documentelor necesare achiziționarii  materiilor prime pentru buna desfășurare a activității de protocol din cadrul celor doua bufete de protocol (din sediul Platinum si sediul UNO DEN) – (apa minerala/plata, cafea, ceai, zahar, miere, lapte, vesela –cesti cafea, farfurii, lingurite, cutite, diverse tipuri de vesele de unica folosinta-, servetele);

 • coordonarea  activităţii celor 2 bufete de protocol (din sediul Platinum si sediul UNO DEN) in sensul informarii din timp a bufetierelor despre calendarul actiunilor de protocol;

 • urmarirea şi  respectarea normelor de igiena legale pentru depozitarea si utilizarea inventarului si a produselor utilizate pentru servirea tratatiilor;

 • urmareste evidenta produselor, materialelor si a obiectelor de inventar din gestiunea Bufetelor de protocol; evidenta si gestiunea produselor necesare bunei desfasurari a activitatii bufetelor de protocol;

 • organizarea meselor de protocol pentru Consiliul de Supraveghere, Directoratul Companiei si pentru celelalte entităţi organizatorice din cadrul companiei;

 • intocmirea documentelor in vederea confectionarii cartilor de vizita pentru executivul CNTEE Transelectrica SA;

 • intocmirea referatelor de necesitate şi colaborează cu Directia Comercială (DC) la procurarea şi pregătirea corespunzătoare a obiectelor ce urmează a fi oferite drept cadouri simbolice în cadrul acţiunilor interne şi internaţionale, precum şi a unor tipărituri sau altor bunuri şi servicii, potrivit domeniului de competenta;

 • întocmirea listelor de propuneri şi ţine evidenţa oferirii cadourilor simbolice;

 • intocmirea necesarului DPCEIE pentru Planul de Achizitii Anual Sectorial si urmareste incadrarea in valorile aprobate;

 • intocmirea documentatiei pentru achizitionarea de servicii de cantina si apoi derularea contractelor.

 

Cerințe:

 • studii superioare (economice/tehnice/marketing/umaniste);

 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare profesionala si/sau de specializare profesionala):  eventual cursuri de protocol si organizare evenimente;

 • experienta: minimum 3 ani  de vechime in munca;

 • aptitudini manageriale deosebite;

 • rapiditate si obiectivitate in adoptarea deciziilor; asumarea responsabilitatii ;

 • capacitate de planificare si organizare a unei activitati; de delegare si control;  de previziune si de evaluare obiectiva;

 • capacitate de indrumare profesionala;

 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

 • cunoaştinte minime ale legislaţiei în domeniul propriu de activitate;

 • cunoştinţe minime comerciale şi economico – financiare / tehnice, dupa caz;

 • utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate;

 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba engleză).

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22 ianuarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet