Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - Responsabil proiect, Serviciul Investitii

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști la Serviciul Investitii din cadrul Sucursalei de Transport Cluj, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

"Responsabil proiect" la Serviciul Investitii

 

Responsabilități

 • Urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plată numai lucrări corespunzătoare d.p.d.v. calitativ;
 • Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta (Legea 10/1995 art. 21);
 • Participă la recepţia lucrărilor asigurând secretariatul acestora (legea 10/1995 art.21 pct. F si HG 343/2017);
 • Verifică respectarea fişelor tehnice şi a tehnologiilor de execuţie în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică;
 • Interzice utilizarea materialelor, semifabricatelor şi prefabricatelor necorespunzătoare sau fără certificate de calitate (Legea 10/1995 art. 11);
 • Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor;
 • Participă la verificare în faze determinante şi la întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse;
 • Interzice utilizarea de echipamente şi tehnologii noi fără agrement tehnic (Legea 10/1995 art. 11);
 • Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
 • Coordonare in materie de SSM in conformitate cu HG 300/2006

 

Cerințe

 • studii superioare tehnice de specialitate constructii civile si industriale
 • atestare MLPTL-ISC ca diriginte de santier domeniul constructiilor civile si industriale de importanta B/C
 • experienta minim 8 ani in constructii sau arhitectura
 • cunoasterea la nivel general a activitatilor reprezentative din Sistemul Energetic National, in special cele din domeniul serviciilor de transport
 • cunoasterea normelor de protectie si securitate a muncii, a protectiei mediului si situatii de urgenta
 • cunostinte operare PC: Microsoft Office (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint) si Autocad
 • capacitatea de a se integra in echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite idei si solutii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipa
 • disponibilitate de cooperare, implicare si raspuns promt la solicitari
 • atestat ca si coordonator SSM in conformitate cu HG 300/2006 constituie un avantaj
 • permis conducere cat.B
 • apt din punct de vedere medical si psihologic

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 29.11.2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la la  secretariatul ST Cluj Secretariat.Cluj@transelectrica.ro.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0264-405529 - Serviciul Resurse Umane.

 

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Cluj) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, va fi anuntata data selectiei candidaților selecționați si li se va pune la dispoziție, tematica și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet