Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - Referent de specialitate, Serviciul Comercial

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de specialiști la Serviciul Comercial din cadrul Sucursalei de Transport Cluj, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

"Referent de specialitate" -  la Serviciul Comercial

 (angajare dupa 01.01.2020)

Responsabilități

·         Intocmirea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale;

·         Achizitii publice sectoriale (testare/consultare piata, achizitii directe, intocmire si derulare proceduri de achizitie sectoriala);

·         Formulare puncte de vedere contestatii

·         Contracte sectoriale/vanzare cumparare;

·         Valorificarea mijloacelor fixe, a altor bunuri materiale, deseuri (testare piata, intocmire documentatii/regulament valorificare, contracte de valorificare;

·         Urmarirea indeplinirii obiectivelor si tintelor specifice entitatii organizatorice si propunerea unor masuri pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor propuse, dupa caz;

 

 

Cerințe

·         studii superioare: inginer studii tehnice (energetica, electrotehnica, inginerie electrica) / economice / juridice;

·         Curs "Expert Achizitii Publice" atestat de ANC sau cursuri echivalente organizate de institutii de invatamant superior acreditate;

·         experienta minim 1 an in achizitii publice/sectoriale;

·         cunostinte in activitatea de valorificare mijloace fixe si bunuri materiale;

·         cunostinte bune de operare si utilizare PC (excel, word etc);

·         cunostinte in utilizarea platformei SICAP de pe siteul www.e-licitatie.ro;

·         capacitate de a se integra in echipa, de a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite idei si solutii pentru realizarea obiectivelor comune stabilite de echipa;

·         disponibilitate de cooperare, implicare si raspuns prompt la solicitari;

·         apt din punct de vedere medical si psihologic

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 29.11.2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la la  secretariatul ST Cluj Secretariat.Cluj@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0264-405529 - Serviciul Resurse Umane.

CNTEE "Transelectrica" – S.A. prelucrează datele cu caracter personal din CV-uri, cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, respectând temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura ST Cluj) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, va fi anuntata data selectiei candidaților selecționați si li se va pune la dispoziție, tematica și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet