Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Referent de specialitate principal

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcţia Economică şi Strategie Financiară – Departamentul Strategie Financiară, Trezorerie şi Metodologii – Serviciul Financiar şi Trezorerie, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL – DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI STRATEGIE FINANCIARĂ – DEPARTAMENTUL STRATEGIE FINANCIARĂ, TREZORERIE ŞI METODOLOGII – SERVICIUL FINANCIAR ŞI TREZORERIE

 

Principalele responsabilități ale postului:

·         raspunde de verificarea si calculul  deconturilor  deplasarilor in tara, a  deconturilor  cheltuielilor gospodaresti si de protocol;

·         raspunde de intocmirea avansurilor in lei conform referatelor primate;

·         raspunde de contabilizarea si inregistrarea corecta a actelor de casa in lei si valuta in conformitate  cu reglementarile legale in  vigoare;                

·         raspunde de  intocmirea avansurilor in valuta in baza Deciziilor de deplasari externe primite;

·         raspunde de intocmirea notelor contabile corecte si la termenul stabilit;

·         raspunde de intocmirea corecta si la timp a notelor contabile cu evidentierea pe costuri a deplasarilor interne si externe;

·         raspunde de corelarea evidentei sintetice cu evidenta analitica  a contului 5311 'Casa in lei', 5314 ‘Casa in valuta', conform balantei de verificare lunara;

·         raspunde de corelarea evidentei sintetice cu evidenta analitica a contului 542.01 ‘Avansuri de trezorerie – lei'; 542.02 ‘Avansuri de trezorerie – valuta', conform balantei de verificare lunara;

·         raspunde de intocmirea situatiei lunara a zilelor de deplasare in tara si in strainatate necesara la elaborarea listelor cu tichetele de masa;

 

Cerințe:

  • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare profesionala si/sau de specializare);
  • cunoaşterea legislaţiei romanesti in domeniul economic, contabil si fiscal;
  • Cunoştinţe utilizare PC: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), email, software financiar-contabilitate;
  • Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
  • Disponibilitate de a lucra la program prelungit;
  • Abilitati foarte bune de comunicare;
  • Bun organizator, atentie la detalii, capacitate de sinteza si analiza;
  • studii de baza: studii superioare

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 05 februarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet