Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției pentru relațiile cu autoritățile de reglementare și ENTSO-E (DRAR ENTSO-E) – Departamentul ENTSO-E, proiecte europene și cooperare internațională (D ENTSO-E PECI) – Biroul cooperare internațională, proiecte europene și relația cu ENTSO-E (BCIPER ENTSO-E), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Principale responsabilități ale postului:

 • participa la gestionarea relatiilor companiei cu alti Operatori de transport si de Sistem / companii de electricitate din strainatate;
 • participarea la realizarea notelor de informare către institutiile centrale (Presedintie, Guvern, Parlament, ministere, etc.) privind stadiul cooperarii Companiei cu firme/companii similare din strainatate, cu prilejul comisiilor mixte interguvernamentale, a intalnirilor bilaterale, misiunilor economice sau a altor actiuni care au drept scop cooperarea internationala in domeniu;
 • participa la procesul de urmarire a afilierii Companiei la asociatii si organizatii internationale din domeniul energetic: Reteaua Europeana a Operatorilor Sistemelor de Transmisie pentru Electricitate (care inlocuieste ENTSO-E, Congresul International al Marilor Retele Electrice de Inalta Tensiune (CIGRE), Asociatia Internationala a Lucrului sub Tensiune (LWA), Consiliul Mondial al Energiei (WEC) etc., sens in care coopereaza cu secretariatele tehnice ale asociatiilor si organismelor mentionate anterior;
 • asigura colaborarea si comunicarea cu parteneri din cadrul proiectelor europene si internationale, pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectelor si asigura diseminarea informatiilor in cadrul proiectului si pentru alte departamente din cadrul companiei.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii S / ECTS + M / ECTS;
 • cunostinte de limba engleza (scris, citit, comunicare);
 • cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energiei electrice;
 • cunoaşterea structurii, statutului și normelor interne de organizare ale ENTSO-E (Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrica);
 • capacitate de comunicare ridicată.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet