Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției juridică și contencios (DJC), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

(pentru activități administrative / secretariat DJC)

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de inregistrarea documentelor emise de catre conducatorul entitatii DJC, la solicitarea acestuia, si/sau a emitentilor pentru acesta;
 • raspunde de inregistrarea corespondentei sau altor documente primite pe adresa Companiei prin intermediul Postei Romane, Postei rapide, curieri sau prin alte cai de transmitere, cu "destinatar"/ entitatea;
 • asigura functionarea activitatii de registratura: inregistrarea corespondentei intrate/iesite, expedierea/ primirea corespondentei postale, aferente activitatii entitatii;
 • efectueaza, la solicitarea directorului entitatii, tehnoredactari de documente, comunicari prin telefon, fax, e-mail, folosind aparatura moderna de birou/birotica (calculator, multifunctionale, etc.);
 • gestioneaza programul de intalniri al directorului entitatii;
 • asigura desfasurarea operativa a activitatilor de secretariat la nivelul entitatii si, dupa caz, a conducatorilor entităţilor / subentităţilor organizatorice din cadrul entitatii, raspunzand de gestiunea (primirea /inregistrarea /predarea /difuzarea)  corespondentei acestora, realizand fluxul informational dintre acestia si managerii de program/proiect, sefii de proiect, managerii, sefii de serviciu/birou/personalul ce are în coordonare proiecte si ceilalti conducatori de entităţi organizatorice din Companie, in ambele sensuri;
 • foloseste in gestionarea informatiilor si documentelor primite si/sau transmise (primire, inregistrare, repartizare) programul informatic specializat pentru registratura si distribuie documentele conform rezolutiilor conducerii entitatii si, dupa caz, a conducatorilor entităţilor si subentităţilor organizatorice din cadrul entitatii urmarind respectarea sarcinilor si a termenelor;
 • asigura efectuarea  legaturilor  telefonice (prin preluarea si directionarea apelurilor telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupata/ lipseste, prin preluarea eventualelor mesaje si transmiterea lor ulterioara sau directionarea apelurilor catre persoanele care ar putea sa cunoasca problema/subiectul);
 • asigura intocmirea si urmarirea zilnica a agendei de lucru pentru directorul entitatii, pregatind intalnirile consemnate si atasand rezumatul/schita acestora, necesar fiecarei intalniri, acolo unde acesta exista;
 • redacteaza raspunsuri la diverse invitatii si solicitari de intalniri adresate beneficiarilor activitatii DJC, respectiv adresate entitatii;
 • efectueaza convocari, din dispozitia directorului entitatii si transmite prin e-mail si telefonic programarea intalnirilor, cu asigurarea salii si a materialelor necesare protocolului;
 • asigura circuitul formularelor de deplasare interna (ordin deplasare, cazare, mijloc transport, program) pentru Directorul Directiei Juridice si Contencios – DJC;
 • asigura intocmirea foilor de pontaj pentru conducatorii entitatii, precum si pentru tot personalul acesteia, pentru care asigura activitatea de secretariat;
 • asigura difuzarea de regulamente, instructiuni etc. pentru directia si entitatile si subentităţile organizatorice componente ale entitatii pentru care asigura activitatea de secretariat;
 • organizeaza si realizeaza indosarierea documentelor ce raman la dispozitia entitatii;
 • claseaza la arhiva documentele directiei, dupa caz;
 • raspunde de predarea documentelor/corespondentei catre persoana din cadrul Companiei care are ca atributii transmiterea/expedierea corespondentei (francare, depunere la Posta Romana sau curieri) care iese din Companie;
 • raspunde de ridicarea corespondentei, aferente entitatii si, dupa caz, a serviciilor/compartimentelor componente ale entitatii de la persoana din cadrul Companiei care are ca atributii primirea corespondentei Companiei, respectiv de la "registratura" Companiei;
 • manifesta atentie fata de toate persoanele straine/externe Companiei, care vin in institutie, indiferent in ce calitate se prezinta acestea;
 • adopta o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de persoanele cu care vine in contact in cadrul Companiei;
 • raspunde de difuzarea de regulamente, instructiuni etc. pentru entitatea pentru care asigura activitatea de secretariat;

 

 

Cerințe:         

 • Studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS;
 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit);
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet;
 • Cunostinte privind folosirea echipamentelor de birotica: scaner, fax, xerox, imprimante etc.
 • Abilitati foarte bune de comunicare;
 • Bun organizator, atentie la detalii, capacitate de analiza;
 • Persoana dinamica, proactivă si orientată catre rezultate;
 • Foarte bune abilitati de organizare a timpului;
 • Disponibilitate pentru lucru peste program si mobilitate.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 28 noiembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet