Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției piețe de energie (DPE) –  Serviciul piețe administrate (SPA) – Biroul cogenerare, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de urmarirea si derularea contractelor dintre producatorul de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/ cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii;
 • raspunde de corectitudine si verifica toate facturile primite de la producatorii de energie termica si electrica in cogenerare de inalta eficienta pentru bonus, in fiecare lunǎ de decontare conform deciziilor ANRE;
 • raspunde de introducerea in sistemul informatic MIS a facturilor primite de la producatorii de energie termica si electrica in cogenerare de inalta eficienta pentru plata bonusului, bonusului neacordat, precum si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit;
 • raspunde de intocmirea scadentarului pentru plata lunara a bonusurilor catre producatorii ce beneficiaza de schema de sprijin si transmiterea acestuia la Directia Economica si Strategie Financiara;
 • calculeaza cuantumul penalitatilor pentru producatorii beneficiari ai schemei de sprijin in conformitate cu clauzele contractelor dintre producatorii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/ cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii;
 • notifica plata penalitatilor catre datornici, aferente contractelor dintre producatorii de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/ cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii;
 • raspunde  de pastrarea in bune  conditii  a contractelor dintre producatorul de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin, de toata documentatia aferenta activitatii, dar si de arhivarea acestora;
 • raspunde de corelarea decontarilor lunare si a eventualelor recalculari primite de la ANRE cu situatiile existente pentru plata bonusului, bonus neacordat, precum si restituirea supracompensarii/ bonusului necuvenit aferente producatorilor de energie termica si electrica in cogenerare de inalta eficienta;
 • notifica producatorii beneficiari ai schemei de sprijin care nu si-au achitat contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin, corespunzatoare bonusului necuvenit si supracompensarii, sa constituie/actualizeze garantii financiare, conform Procedurii operationale TEL 01.12 „Constituirea, actualizarea si executarea garantiilor financiare pentru platitorii de contributie si producatorii de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de schema de sprijin";
 • solicita la ANRE aprobarea deciziilor de constituire a garantiei financiare de catre  producatorii beneficiari ai schemei de sprijin care nu si-au achitat contravaloarea facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin aferente contributiilor pentru cogenerare de inalta eficienta;
 • raspunde de corectitudinea facturilor emise catre producatorii de energie termica si electrica in cogenerare de inalta eficienta pentru supracompensare, in conformitate cu deciziile ANRE.

Cerințe:         

 • Studii superioare (ECTS);
 • Experiență 2 ani vechime;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE - Conform Bibliografiei;
 • Cunostinte minime comerciale si economico – financiare , dupa caz;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 25 iulie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet