Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției management integrat și servicii suport (DMISS) – Departamentul protocol și coordonare evenimente interne și externe (DPCEIE) – Serviciul relații, organizare evenimente și deplasări externe (SROEDE), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

Principalele responsabilități ale postului:

 • efectuare traduceri, retroversiuni, translație (consecutivă și simultană) pentru limbile engleză și franceză la seminarii, mese rotunde, conferințe, simpozioane;
 • asigurare corespondența în limba engleză dintre direcțiile și serviciile interne și bănci, ambasade, firme din strainătate;
 • efectuare traduceri în limba engleza a convocatoarelor / hotărârilor AGA, rapoartelor curente pentru informarea investitorilor străini;
 • asigurare traducere a materialelor în limba engleză pentru site-ul Companiei;
 • traduceri ale articolelor și lucrărilor tehnico-științifice din servicii, direcții și compartimente  pentru prezentarea acestora la simpozioane si conferinte din strainatate;
 • asigurare corespondența în limba engleză dintre direcțiile și serviciile interne și bănci, ambasade, firme din strainătate.

Cerințe:          

 • studii superioare (S / ECTS +M);
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • echilibru emotional;
 • tact, diplomaţie si abilităţi de întelegere / convingere;
 • capacitatea de a primi, analiza, asimila si optimiza informatii;
 • orientare spre sarcina si valoare;
 • rezistenta  la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru;
 • autodisciplina si stabilitate in ceea ce priveste modul de munca;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor care permit documentarea pe internet, a programelor legislative;
 • Abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 15 iunie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet