Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - referent de specialitate principal

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției pentru relațiile cu autoritățile de reglementare și ENTSO-E (DRAR ENTSO-E) – Departamentul ENTSO-E, proiecte europene și cooperare internațională (D ENTSO-E PECI) – Biroul cooperare internațională, proiecte europene și relația cu ENTSO-E (BCIPER ENTSO-E), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE PRINCIPAL

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • participa la gestionarea relatiilor companiei cu alti Operatori de transport si de Sistem/companii de electricitate din strainatate;
 • participa la realizarea ansamblului de activitati specifice pe linie de relatii si cooperare internationala in conformitate cu interesele si obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare a Companiei;
 • asigura comunicarea si colaborarea cu parteneri din cadrul proiectelor europene si internationale, pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectelor si asigura diseminarea informatiilor in cadrul proiectului si pentru alte departamente din cadrul companiei;
 • participa la procesul de urmarire privind afilierea Companiei la asociatii si organizatii internationale din domeniul energetic: Reteaua Europeana a Operatorilor Sistemelor de Transmisie pentru Electricitate (care inlocuieste – ENTSO-E, Congresul International al Marilor Retele Electrice de Inalta Tensiune (CIGRE), Asociatia Internationala a Lucrului sub Tensiune (LWA), Consiliul Mondial al Energiei (WEC) etc., sens in care coopereaza cu secretariatele tehnice ale asociatiilor si organismelor mentionate anterior;
 • participa la corespondenta internationala a conducerii executive a companiei cu companii similare din strainatate;
 • transmite periodic la solicitarea Ministerului de resort stadiul cooperării Companiei cu firme/companii similare din străinatate, cu prilejul comisiilor mixte interguvernamentale, întâlnirilor bilaterale, misiunilor economice sau a altor acțiuni care au drept scop cooperarea internațională în domeniu.

 

Cerințe:         

 • Studii tehnice superioare tehnice sau economice;
 • Experienţă: minimum 1 an de activitate in domeniul energetic;
 • Cunoaşterea legislaţiei nationale în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, cu aplicabilitate in activitatea specifica programului;
 • Cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • Utilizare PC: MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) la nivel avansat.
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;
 • Deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 23 februarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet