Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE

 

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției resurse umane (DRU), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

 

REFERENT DE SPECIALITATE (probleme de secretariat)

 

Principale responsabilități ale postului:

 • Raspunde de inregistrarea documentelor emise de catre conducatorul DRU;
 • Răspunde de înregistrarea corespondenţei sau altor documente primite de către DRU;
 • Asigură funcţionarea activitatii de registratura la nivelul DRU (înregistrarea corespondenţei intrari - iesiri, expedierea / primirea corespondenţei postale;
 • Efectueaza, la solicitarea directorului DRU, tehnoredactări de documente, comunicari prin telefon, fax, e mail;
 • Gestioneaza programul de întalniri al directorului DRU;
 • Asigura desfasurarea activitatii de secretariat la nivelul DRU;

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii universitare superioare (ECTS);
 • Cunoașterea activităților reprezentative din SEN, cu deosebire activitatea de transport al energiei electrice;
 • Cunoașterea legislației în domeniul energetic și a reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit);
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 17 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet