Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității Biroului Securitate Management Situații de Urgență, din cadrul Sucursalei de Transport București, am demarat acțiunea de selecție externă, pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată determinată, de:

 

"REFERENT DE SPECIALITATE"

 

        Responsabilitati:

 • Centralizarea periodica a  situatiilor privind functionarea Sistemelor Integrate de Securitate (SIS) aferente obiectivelor ST Bucuresti ;
 • Utilizarea SIS aferent sediului ST Bucuresti ;
 • Intocmirea raportarilor solicitate de catre entitatile Companiei, raportari ce se refera la activitate BSMSU ;
 • Intocmirea diverselor documente solicitate de catre ISU, IJP si IJJ;
 • Verificare documente de plata a contractelor derulate de SMSU;
 • Intocmirea situatii diverse specific activitatii BSMSU(PSI, Protectie Civila, Mobilizare la Locul de Munca, ISCIR, pentru SBFC, etc);
 • Verificarea documentelor necesare derularii contractelor de paza, service stingatoare, etc.
 • Arhivarea documentelor din cadrul BSMSU;
 • Elaborarea diverselor documente necesare achizitiei de materiale si servicii specifice BSMSU;

 

 

        Cerintele postului:

 • Studii superioare: S/ECTS +M/SSD/ECTS;
 • Cunostinte operare PC pentru utilizare la nivel mediu (MS Office, Excel, Power Point, Internet, etc.);
 • Abilitati bune de comunicare si relationare;
 • Echilibru emotional, tact, diplomatie si abilitati de intelegere;
 • Capacitate de comunicare cu personalul de conducere, cu persoane din interiorul si din afara Companiei;
 • Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic / Energetic National – SEN, cu

deosebire activitatea de transport a energiei electrice;

 • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă  condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

 

       Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

        să transmiteți până la data de 25.01.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București

        pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente;

     

              

          Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

            Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet