Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - REFERENT DE SPECIALITATE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – Departamentul suport aplicații Oracle (DSAO) – Serviciul coordonare control și operare date (SCCOD), am demarat selecția pentru ocuparea temporară a unui post de:

REFERENT DE SPECIALITATE

Principalele responsabilități ale postului:

 • Asigură operarea documentelor primare în cadrul sistemului informatic Oracle MIS R12, dupa cum urmeaza:
 • facturi primite de la furnizori aferente activitatii de productie pentru servicii, lucrari mentenanta, stocabile;
 • facturi de stornare (note de creditare) activitatea de productie;
 • facturi de avansuri (factura proforma) acordate furnizorilor productie;
 • facturi primite la deconturile de deplasari interne si externe (bilet avion, cazare);
 • bonuri de benzina la deconturile de deplasari;
 • documente de plata: taxe judiciare de timbru, declaratii de impunere, impozite si taxe cladiri, terenuri, mijloace de transport, sponsorizari, alte documente de plata.
 • Asigura arhivarea si indosarierea tuturor documentelor din aria specifică de activitate.

 

Cerințe:         

 • studii superioare (ECTS);
 • specializare în domeniul economic, financiar-contabil;
 • experienta in utilizarea programului informatic de gestiune financiar-contabila;
 • cunostinte ale programelor Microsoft Office: Word, Excel;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National – SEN;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 08 ianuarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet