Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - PROGRAMATOR DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ PRINCIPAL SPECIALIST

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității operaționale Dispecerul  Energetic Național (UNO DEN) – DET Craiova – Serviciul IT & C - administrativ, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

PROGRAMATOR DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ PRINCIPAL SPECIALIST

– locul de muncă Craiova

Principalele responsabilități ale postului:

 • elaborează planul anual de Revizii Tehnice si Reparaţii Capitale (RK) a sistemelor de tehnologia informaţiei si telecomunicaţii al Dispecerului Energetic Teritorial Craiova; 
 • organizează si asigură supravegherea tehnică la realizarea lucrarilor de tehnologia informaţiei si telecomunicaţii;
 • raspunde de asigurarea conditiilor de buna functionare a sistemelor TI si Tc pentru conducere prin dispecer la nivelul dispecerului teritorial;
 • propune necesarul de echipamente si aparatura de specialitate;
 • propune solutii la aparitia indisponibilitatilor in sistemul teleinformatic din DET Craiova;
 • raspunde de mentinerea in parametrii nominali de functionare prin urmarirea contractelor de service si intretinere pentru echipamentele de TI si Tc ale DET Craiova;
 • coordoneaza sistemele TI si Tc al DET Craiova;
 • raspunde de sfera de activitati administrative aferente DET Craiova.

Cerințe:         

 • studii superioare (S / ECTS + M / ECTS) tehnice, de specialitate;
 • experiență: 3 ani in domeniul IT si Tc;
 • cunoştinţe tehnice de echipamente de telecomunicații și tehnologia informației;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
 • capacitate de organizare în activitatea proprie;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 14 decembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42. Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet